Årets Konsulentpriser 2015

Årets Konsulentpriser blir delt ut 15.april hos Virke.

Årets konsulentpriser er et samarbeid mellom Konsulentguiden, Kapital og Virke. Prisutdeling foregår hos Virke på Solli plass 15. april fra kl 18.00 til 21.00

Sikre deg plass til Konsulentprisen 2015. Pris for billett er 600,- og inkluderer vin & tapas.

Billett bestilles via cat@konsulentguiden.no

Årets konsulentpriser deles ut innen følgende tjeneste- og fagområder:

 • Årets Konsulent 2015
 • Årets Konsulentselskap 2015
 • Juryens Pris 2015
 • Æresprisen 2015 deles ut av Trygve Hegnar Kapital

Prisene er basert på nominasjoner innenfor følgende fagområder:

 1. Bedriftsstrategi, ledelse, forretnings- og organisasjonsutvikling
  2. Finans og økonomistyring
  3. Ledelses- og personutvikling, personalledelse og rekruttering
  4. Logistikk, produksjon, produktutvikling og tjeneste/servicefunksjoner
  5. Markedsføring og markedskommunikasjon
  6. Informasjonsteknologi og systemer
  7. Eksport og internasjonalisering
  8. Prosjektledelse
  9. Samfunnsøkonomiske og miljømessige analyser
  10. Andre spesialområder innen Management Consulting

Det legges vekt følgende overordnede kriterier ved nominasjonen:

 1. Særpreg og unik karakter

  En prisvinner skal være noe helt spesielt, og oppgaven skal være originalt tenkt, avtalt, gjennomført og avsluttet på en for alle de involverte god måte.

 2. Effekten av konsulentoppgaven

  Det er viktig å få belyst hvordan det samlede team av rådgivere og oppdragsgivers medarbeidere i felleskap har skapt varige resultater hos oppdragsgiver.

 3. Faglighet

  Det forventes, at effektiv og moderne consulting-og ledelsesteori og -filosofi ligger bak konsulentens opplegg og gjennomføring, samt at oppgaven er gjennomført profesjonelt.

 4. Kunnskapsskapsdeling og kunnskapsformidling

  Rådgiver får stor kunnskap om kunden, men i det gode prosjektet skjer det også en kunnskapsdeling til kunden.

 5. Refleksjon

  Hva er det viktigste, henholdsvis kunden og konsulenten har lært gjennom oppgaveløsningen.

 6. Verdiskapene og profesjonell levering av konsulentjenester og kundeløsninger

  For nominasjon til Årets konsulentselskap legges det vekt på: evne til å tilby hensiktsmessige, varige og målbare kundeløsninger (vist gjennom et prosjekt som er blitt gjennomført siste 18 måneder og som har gitt målbare og varige resultater).

Konsulentprisen ble startet av Konsulentguiden i 2008. Konsulentprisen ble etablert for å belønne fremragende aktører i konsulentbransjen, og for å synliggjøre den viktige rollen konsulentene har for verdiskapingen. Konsulentprisen 2015 er et samarbeid mellom Konsulentguiden og Kapital.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply