Vi leter etter årets beste konsulentoppdrag

Det brukes milliardbeløp på konsulenttjenester – hvilken  varig effekt fører dette til ?Jakten på de beste konsulentoppdragene har startet og nomineringen har åpent for Årets Konsulentpriser 2019: Hvilket prosjekt har vært mest mest banebrytende og innovativt?

I fjor vant prosjektetteamet med ansvar for testing av Avinors utbygging av Gardemoen

Vinnerne var et konsulentteam som stod svært sentralt i Avinors utbygging av Gardermoen, det såkalte «T2». Teamet består av prosjektleder Wilhelm Otnes, Biot, (tidligere ÅF Technology),  Christian Brødsjø, Promis Qualify og Kolbjørn Njøten, Sogeti.

Avinors T2 prosjekt ga en fordobling av arealet på Gardermoen og hadde et samlet investeringsvolum på mer enn 12 milliarder kroner. Vinnerteamets oppdrag var et -prosjekt (ORAT). Det handler om hvordan man tar et utbyggingsprosjekt over i driftsfasen. I store prosjekt er det avgjørende å verifisere at helheten fungerer. Et nå klassisk eksempel på hvor galt det kan gå om man ikke gjør en god jobb i denne fasen er T5-prosjektet på Heathrow, hvor hele Heathrow lufthavn stanset i en ukes tid ved idriftsettelse.

Gode konsulenter bidrar til forandringer og vekst. Har din bedrift opplevd fremragende konsulentbistand i 2018? Eller har du som konsulent selv bidratt til det samme? Foreslå din kandidat her  Siste frist for forslag er 10. august 2019.

Nominasjonskriterier:

Årets konsulentpriser deles ut innen følgende tjeneste- og fagområder:

 1. Bedriftsstrategi, ledelse, forretnings- og organisasjonsutvikling
 2. Finans og økonomistyring
 3. Ledelses- og personutvikling, personalledelse og rekruttering
 4. Logistikk, produksjon, produktutvikling og tjeneste/servicefunksjoner
 5. Markedsføring og markedskommunikasjon
 6.  Informasjonsteknologi og systemer
 7. Eksport og internasjonalisering
 8. Prosjektledelse
 9. Samfunnsøkonomiske og miljømessige analyser
 10. Andre spesialområder innen Management Consulting

Det legges vekt følgende overordnede kriterier ved nominasjonen:

 1. Særpreg og unik karakter

  En prisvinner skal være noe helt spesielt, og oppgaven skal være originalt tenkt, avtalt, gjennomført og avsluttet på en for alle de involverte god måte.

 2. Effekten av konsulentoppgaven

  Det er viktig å få belyst hvordan det samlede team av rådgivere og oppdragsgivers medarbeidere i felleskap har skapt varige resultater hos oppdragsgiver.

 3. Faglighet

  Det forventes, at effektiv og moderne consulting- og ledelsesteori og -filosofi ligger bak konsulentens opplegg og gjennomføring, samt at oppgaven er gjennomført profesjonelt.

 4. Kunnskapsskapsdeling og kunnskapsformidling

  Rådgiver får stor kunnskap om kunden, men i det gode prosjektet skjer det også en kunnskapsdeling til kunden.

 5. Refleksjon

  Hva er det viktigste, henholdsvis kunden og konsulenten har lært gjennom oppgaveløsningen.

 6. Verdiskapene og profesjonell levering av konsulentjenester og kundeløsninger

  For nominasjon til Årets konsulentselskap legges det vekt på: evne til å tilby hensiktsmessige, varige og målbare kundeløsninger (vist gjennom et prosjekt som er blitt gjennomført siste 18 måneder og som har gitt målbare og varige resultater).

Konsulentprisen ble startet av Konsulentguiden i 2008. Konsulentprisen ble etablert for å belønne fremragende aktører i konsulentbransjen, og for å synliggjøre den viktige rollen konsulentene har for verdiskapingen.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply