Åpenhet bidrar til samfunnsansvarlige offentlige innkjøp

Tross at offentlige virksomheter har plikt til å ha rutiner for å fremme menneskerettigheter i sine anskaffelser, gjør mangel på ressurser, tid og kunnskap dette vanskelig å gjennomføre i en travel innkjøpshverdag.

Av: Jenny Ählström, seniorrådgiver, Divisjon for offentlige anskaffelser, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

En ny åpenhetslov vil forenkle og effektivisere muligheten til å kontrollere at varene som kjøpes inn for felles midler blir lagt under lovlige arbeidsforhold der menneskerettighetene i leverandørkjeden blir ivaretatt.

Mesteparten av de produkter med hyppig bruk i det offentlige Norge er produsert i lavkostland der risiko for forekomst av umenneskelige arbeidsforhold er høy.

Hjelper offentlige innkjøpere med å stille krav

DFØ har fått i oppdrag å hjelpe offentlige innkjøpere med å stille krav til leverandørene om å dokumentere at produksjonen i leverandørkjeden skjer med ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter. Vi tilbyr anbefalte maler og verktøy for kontraktsoppfølging, blant annet «Høyrisikolisten» over produkter med systematisk høy risiko for brudd på menneskerettigheter i leverandørkjeder. Den tar for seg hele verdikjeden – fra råvareuttak til ferdigstilling av produktene.

I DFØs seneste modenhetsundersøkelsefra 2020 viser det seg at kun 27,6 prosent gjennomfører kontraktsoppfølging for å sikre at menneskerettigheter i leverandørkjeden er ivaretatt. Dette kan forklares med at det krever det mye ressurser og tid for å klare å følge opp kontrakten fordi leverandørene er ofte ikke transparente med i hvilke land de legger sin produksjon.

Nye krav til åpenhet og transparens

Heldigvis kommer det nå krav til transparens om arbeidsforholdene i leverandørkjeden både på internasjonalt og nasjonalt nivå. 10. mars i år vedtok EU-parlamentet forslaget til et nytt EU-direktiv om krav til aktsomhetsvurderinger og transparens med hensyn til menneskerettigheter i leverandørkjeden. Den foreslåtte Åpenhetsloven blir behandlet i Stortinget 9. juni. På samme linje som EU-direktivet skal Åpenhetsloven pålegge bedrifter med mer enn 70 ansatte, å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for ivaretakelse av menneskerettigheter i sine leverandørkjeder.

Effekten av at samfunnets største kunde, de offentlige virksomhetene, stiller krav og følger opp at varer som importeres til Norge er produsert under lovlige forhold med respekt for menneskerettigheter, er stor. Det er en viktig faktor til forbedrede arbeidsvilkår på global basis.

Med disse nye kravene til åpenhet og transparens om forholdene i leverandørkjeder, effektiviseres og forenkles jobben til de offentlige innkjøperne, som da ikke lenger trenger tidskrevende gjennomganger av store mengder innsendt dokumentasjon fra leverandørene, men kan få adgang til denne informasjonen fra offentlig tilgjengelige kilder.

En slik åpenhetslov betyr at sannsynligheten minsker markant for at det avdekkes at barne- eller tvangsarbeidere har laget klærne vi har på oss, hugget ut kantsteinene på våre gater eller monterte PC’en som vi jobber på.

Kilde: www.anbud365.no

About the author

Related Posts