9 av 10 bedrifter jobber mer digitalt enn før koronakrisen

87 prosent av respondentene i en dansk undersøkelse om hybridarbeid løser flere arbeidsoppgaver på nett sammenlignet med før COVID-19, viser ny undersøkelse foretatt av Dansk Industri.

Det er spesielt de interne møtene i bedriftene som foregår på nett fremfor ved fysisk oppmøte.

87 prosent av de undersøkte selskapene økte andelen oppgaver som ble løst online i dag sammenlignet med før COVID-19. Men mengden av oppgaver som er involvert varierer. For litt over halvparten av virksomhetene er økningen i oppgaver som løses på nett over 20 prosent. Hver femte bedrift løser nå  40-60 prosent, flere oppgaver på nett.

Kun 2 prosent av de spørte svarer at de løser mellom 81-100 prosent flere oppgaver online.

Tendensen til å løse flere oppgaver på nett ser man ikke bare i bedrifter som åpner for mer hjemmekontor. I studien ble det også undersøkt om pandemien har påvirket selskapets holdning til hjemmekontor. Bedriftene som ikke åpner for mer hjemmekontor løser også langt flere oppgaver på nett enn før pandemien.

Kilde: DI Rådgiverne

About the author

Related Posts