Unnlater å offentliggjøre sine reduksjonsmål

84 prosent av globale selskaper mangler nødvendige analyseverktøyene for å sette mål for CO2-reduksjon basert på deres klimapåvirkning i leverandørkjedene, viser ny rapport fra TCS og Microsoft.

– I løpet av de siste syv tiårene har de globale CO2-utslippene økt nesten åtte ganger. Det er nå svært viktig med konkrete tiltak for hvordan vi raskest mulig kan sette kursen mot en grønnere fremtid. Den gode nyheten er at mange selskaper ønsker å ta på seg arbeidshanskene, men å ha gode intensjoner er en ting, å finne metoder for å måle, registrere og implementere reduksjonsmetoder er en annen. Tata Consultancy Services (TCS) og Microsoft utarbeidet en rapport som gir innsikt i hvor mange globale selskaper som faktisk setter reduksjonsmål og hvilke utfordringer de opplever med å aktivere utslippsdata i forsyningskjeder for å realisere fullstendig klimanøytralitet.

Studien er basert på data fra 400 globale selskaper med en samlet omsetning på 10 milliarder dollar. Dette har resultert i rapporten: Decarbonization: The Missing Link to Net Zero.

Åpenhet i forsyningskjeden CO2-utslipp er et viktig skritt for en grønnere fremtid

Formålet med studien er å evaluere hvordan selskaper bruker data fra leverandørkjedene for å nå sine overordnede reduksjonsmål. Rapporten viser at kun 11 prosent av bedriftene i undersøkelsen har publisert konkrete mål for hvordan de vil redusere sine utslipp. Flertallet av selskapene (84%) har ennå ikke satt eller publisert sine mål.

Rapporten fremhever at de fleste selskaper har problemer med å måle og validere data riktig når de samler inn data om CO2-utslipp fra sine egne forsyningskjeder. Dette understreker viktigheten av at selskaper regelmessig engasjerer seg med leverandører, produsenter og kunder for å oppnå full åpenhet om data og deretter redusere karbonavtrykket totalt.

– Resultatene fra studien gjør det klart at det fortsatt er et stykke igjen før både globale selskaper har tilstrekkelig data om CO2-utslipp i leverandørkjedene til aktivt å jobbe mot fullstendig klimanøytralitet. På samme måte understreker studien at det er grunnleggende for bedrifter å søke innsikt i sitt forretningsøkosystem som inkluderer utslipp for alle parter og deler av selskapenes virksomhet – inkludert produksjon, leverandører, personell, forbrukere og andre – hvis de skal oppnå forutsetningene for å kunne minimere reduksjonen, sier Vikram Sharma, Country Manager for TCS i Danmark.

Partnerskap, grundigere analysemetoder og kunnskapsdeling er middelet til slutt

Å revurdere globale forsyningskjeder og bruke den nyeste teknologien og analysemetodene er et viktig skritt mot mer bærekraftig forretningspraksis. Derfor er det viktig for bedrifter å skape sterkere strategiske partnerskap for å dele og skalere løsninger raskere, samle den nyeste teknologien og erfaringen for reduksjon av forurensning og gjøre den tilgjengelig for alle parter i selskapenes forsyningskjeder. Dette er avgjørende for å få til det grønne skiftet og redusere de miljømessige og sosiale konsekvensene av global oppvarming.

Rapporten er utarbeidet av et team av bærekraftseksperter hos TCS og Microsoft, inkludert Dr. Swati Murthy, Head of Strategic Sustainability Partnerships i TCS og James Lockyer, Portfolio Management Director, Environmental Sustainability Team i Microsoft.

Klikk her for tilgang til rapporten : 

About the author

Related Posts