Nominasjon til Konsulentprisen 2023

En bransje – en prisutdeling!

Det vil i år deles ut 2 priser.

  • Årets Konsulentselskap
  • Årets Prosjekt / Oppdrag

 

Årets konsulentselskap vurderes ut fra tilfredshet innenfor utførte oppdrag og tar utgangspunkt i data fra undersøkelser innenfor Management Consulting og IT-rådgivning som Konsulentguiden utfører hvert år. Det må dokumenteres resultater innenfor fire parametere: Konsulentenes evne til å levere iht. fastsatte mål, Konsulentenes faglige kompetanse, kompetanseoverføring til kunde og tjenestenes bidrag til å løse selskapets utfordringer.

 

Årets prosjekt / oppdrag vurderes ut fra: Særpreg, effekt, faglighet, kunnskapsdeling, refleksjon, samfunnsnytte og bærekraft.

Frist for å nominere er utsatt til  15. september kl 08.00

Konsulentprisen deles ut  på Virke Arena.