Sirkulær økonomi skaper nye arbeidsplasser

Flere og flere danske selskaper går mot sirkulære forretningsmodeller med fokus på bedre utnyttelse av ressurser og resirkulering

 

 

I Danmark skyter sirkulær økonomi fart og bærekraftig produksjon og hensyn til klima har blitt en naturlig del av danske selskapers hverdag.
Vi har sett nærmere på et notat som konsulentselskapet Cabi har laget for Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål i Danmark:

En dansk studie viser at 56 prosent av landets selskaper allerede jobber for å redusere bruken av materialer, deres avfallsmengder eller avfall i produksjonen.

I tillegg mener 40 prosent av selskapene at sirkulær økonomi kan bidra til å utstyre dem for fremtiden.

Denne overgangen til nye sirkulære forretningsmodeller og produksjonsformer skaper nye arbeidsoppgaver i bedriftene:

Kilde: Cabi

Produkt som en tjeneste

I denne forretningsmodellen selger ikke selskapet produkter i tradisjonell forstand. I stedet selger de tilgang til tjenester, tjenester eller løsninger. Dette gjøres gjennom service, abonnement og leasingordninger av alt fra transportmidler, IT-utstyr, husholdningsapparater til verktøy og klær. Klesmerket Ganni har f.eks.lanserte Ganni Repeat-konseptet, hvor du kan leie klær ukentlig i stedet for å kjøpe dem. Circos.co er en et annet eksempel der baby- og mammaklær leies ut.’Produkt som tjeneste’ kan også leveres av digitale abonnementstjenester som Netflix og Spotify tilgang til musikk og filmer uavhengig av fysiske medier som DVD og CD.

Denne forretningsmodellen gir sterke insentiver for selskaper å utvikle og selge tilgang til

høykvalitetsprodukter, da det er selskapet som er ansvarlig for eksempel reparasjon. Den grønne gevinsten fra produkt som tjeneste ligger derfor i konfrontasjonen med «bruk og kast kultur».

Deleøkonomi

Deling av økonomiplattformer lar enkeltpersoner eller selskaper lease eiendeler til andre.

Det kan enten være eiendeler som eieren har i overskudd, eller som er helt eller delvis ubrukte.

Oftest foregår delingen via online plattformer. Deling, for eksempel ubrukte sitteplasser på bilturer

(GoMore) sikrer en høyere utnyttelsesgrad av bilens kapasitet og reduserer antall biler som må til

kjør den samme turen. Når flere mennesker deler de samme eiendelene, reduseres behovet for produksjon av ytterligere eiendeler,

noe som igjen reduserer behovet for å hente ut nye ressurser. Samtidig skapes verdi for både eier og

forbruker.

Utvidet levetid

Dette handler om å få et produkt til å leve og brukes så lenge som mulig. For eksempel kan selve produktet være langvarig på grunn av materialene som brukes, produktet kan repareres

i stedet for å bli kastet, eller det kan selges videre til en ny forbruker når den forrige forbrukeren

mener det er foreldet.

Gjenbruk og gjenvinning

Når selskaper resirkulerer egne eller andres produkter direkte eller resirkulerer brukbart materiale,

energi eller biprodukter, reduseres behovet for nye ressurser. Ved å gjenbruke et produkt til sitt opprinnelige formål, opprettholdes så mye av den opprinnelige verdien som mulig.

Forretningsmodellen “resirkulering og gjenvinning” beskriver selskapene som i egen produksjon aktivt resirkulerer egen eller andres avfalls- eller restproduksjon.

Et eksempel på gjenvinning av høy verdi er panting av flasker, der brukte flasker og bokser blir resirkulert

nytt etter rengjøring eller omsmelting. Gjenbruk og resirkulering er en effektiv måte å lage brukbare på

ressurser og redusere kostnadene ved avfallshåndtering.

Sirkulær forsyningskjede

I den sirkulære forsyningskjeden sikrer selskapet at alle materialer som brukes i egen produksjon og i hele verdikjeden senere kan inkluderes i en teknisk eller biologisk syklus. Det er det

Avfall som nå eller senere er skapt av selskapets produksjon, kan faktisk gjenvinnes av andre selskaper i deres produksjon eller avhendes på en god måte. Sirkulære forsyningskjeder skaper derfor

materiale som kan resirkuleres i andre selskaper.

Et eksempel er når selskaper designer produktene sine slik at de kan returneres og resirkuleres

gjennom retursystemer, eller når overskuddsvarme fra produksjon av kjemikalier brukes til fjernvarme. Eller det kan være et trykkeri som selger 100 prosent gjenvinnbare produkter. På denne måten sikrer selskapet at produktene deres kan inkluderes i produksjonskjeder utenfor selskapet selv.

Denne forretningsmodellen er i stor grad basert på samarbeid og partnerskap med selskaper. Eksempler på samspillet mellom «sirkulær forsyningskjede» og «gjenbruk og resirkulering» sees i forbindelse med industriell symbiose, der selskaper
bruker partnerbedriftenes restprodukter eller
overskuddsproduksjon som råstoff i egen produksjon.

 

Gjenbruk av sykler

Buddha Bikes i København har for eksempel spesialisert seg på å reparere gamle sykler og selge dem på nytt, samtidig som de også trener utsatte ungdommer til å bli sykkelmekaniker.

Og hos det verdensomspennende pumpekonsernet Grundfos, med hovedkontor i Bjerringbro, blir gamle, brukte pumper samlet inn og resirkulert til nye produkter, noe som skaper arbeidsplasser for selskapets fleksiavdelinger, hvor ansatte med redusert arbeidskapasitet blir ansatt.

I tillegg til de fem sakene inneholder notatet fra Cabi også en rekke anbefalinger for hvordan andre selskaper kan begynne å jobbe på en sirkulær måte. De tre andre selskapene er Holmris B8, Gamle Mursten Nord i Brønderslev og det sjællandske avfallsselskapet ARGO.

Potensial i mange selskaper

Jakob Nørgaard Bentsen, konsulent i Cabi, har vært med på å utarbeide notatet, og han er ikke i tvil om at det er potensiale for å skape flere arbeidsplasser for mennesker fra kanten av arbeidsmarkedet etter hvert som flere selskaper tilpasser seg sirkulære forretningsmodeller.

– Bedriftene vi har snakket med sier at det er potensiale for vekst, og det ser spesielt ut til å være potensial for å skape arbeidsplasser innen resirkulering og gjenvinning. Dette er et veldig relevant område for mange selskaper, der manuelle arbeidsoppgaver kan finnes for mange. Men det er også en type jobb som risikerer å forsvinne med større automatisering. Derfor er det også et viktig oppmerksomhetspunkt at det også skapes arbeidsplasser for mennesker fra kanten i andre bransjer og med andre oppgaver. For eksempel bokføring, vedlikehold og IT, sier Jakob Nørgaard Bentsen.

Kilde: Cabi

 

 

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply