Rapport – Management Consulting 2022

Konsulentguiden har startet arbeidet med årets rapport innen Management Consulting, som også tjener som underlag til årets Konsulentpris der vi samarbeider med Virke.

Frist for bestilling av full benchmark er 7 februar, da vi starter datainnsamlignen. Pr. i dag er det 28 sentrale selskaper som er med i undersøkelsen.

  • Konsulentene skaper verdier

Fjorårets rapport ga oss et utvetydig svar. Konsulentselskapene skaper tydelige verdier for kundene.

Da respondentene ble spurt om i hvilken grad tjenesteleverandøren bidro til verdiskapning så scorer selskaper som Sopra Steria og Accenture over 70 / 100 på indeksen i 2021.

Siden starten av pandemien for nesten 2 år siden har vi fulgt opp kundenes forhold til konsulenttjenester under covid 19, blant annet om de ønsker å fortsette å jobbe remote, selv etter åpning av samfunnet. Vi viderefører dette tillegget i denne rapporten.

  • Tjenester

Vi tar blant annet opp:

  • Hvilke konsulenter leverer de beste tjenestene i 2022 med tanke på kompetanseoverføring til kunde?
  • Hva kundene kjøper og planlegger av tjenestekjøp innenfor tjenester som strategi/ledelsesutvikling, organisasjonsutvikling og prosjektledelse

 

Ved spørsmål eller bestilling av rapport så ta kontakt.

Kontakt@konsulentguiden.no

Mobil: 988 83 746

 

 

 

About the author

Related Posts