PWC blir leverandør av ny varslingskanal

Justis- og beredskapsdepartementet har, etter konkurranse, inngått avtale med PwC som ny leverandør av varslingskanal i justis- og beredskapssektoren.

Varslingskanalen skal legge enda bedre til rette for at ansatte i sektoren skal kunne varsle om kritikkverdige forhold, i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Kritikkverdige forhold kan være forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

Ordningen er en sikkerhetsventil, og kommer i tillegg til de ulike virksomhetenes egne interne varslingsordninger. Varslingsmottaket skal stå for drift og fungere som førstehånds og uavhengig mottaksapparat for varslinger på vegne av den aktuelle virksomheten som varslingen gjelder, og gi virksomhetene råd om oppfølging. I den nye kanalen kan varslere også kommunisere anonymt med PwC.

Domstoladministrasjonen, Politiets sikkerhetstjeneste, Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet er ikke en del ordningen.
Kilde: Regjeringen.no

About the author

Related Posts