Når vi ikke kan samles på samme sted og tid

Tiltakene mot Covid-19 har begrenset anledningen til å kunne møtes. Det har ført til nærmest en total stopp i etterspørsel etter foredrag, kurs, seminarer og workshoper.

 

Av: Bjørn Z. Ekelund
Arbeidende styreleder og seniorkonsulent.
Psykolog, spesialist NPF, MBA

Mange ledelses- og organisasjonskonsulenter har erfart at markedet har blitt borte. Enkelte har opplevd 100% kansellering av seminar og alle nye bestillinger har blitt satt på vent.

Hva er vårt svar når folk ikke kan samles i samme rom?

Responsen er å anvende nye virtuelle plattformer til å gjennomføre seminarer og møter. I Human Factors tar vi et strategisk viktig grep: Hvis vi skal vinne i et fremtidig marked, kan vi ikke gjøre som alle andre. Vi må spille på noe i vår historie som er unikt og som er vanskelig for andre å kopiere.

Vi har i løftet fram våre erfaringer siden 2015 med virtuelle seminarer der vi anvender avatarer. Med utgangspunkt i disse erfaringene veileder vi gjennomføring av Diversity Icebreaker-seminarer og bruker som vanlig perspektivene; Rød, Blå og Grønn ved hjelp Microsoft Teams og ZOOM.

Vi mener disse erfaringene med bruk av virtuelle plattformer fra hjemmekontor vil føre til en varig endring med større positivitet, kompetanse og kapasitet til å bruke slike virtuelle arbeidsformer. Samtidig har det alltid vært et spørsmål om å finne en god balanse mellom det å møtes og det å arbeide virtuelt. Selv i dag er det vanlig å si at man bør starte nye prosjekter med et fysisk møte først. Det er heller ikke uvanlig å si at man bør møtes en gang i året for å arbeide med de aspektene som er vanskelig å få til virtuelt.

Etter denne spesielle perioden vil vi sannsynlig se en søken etter en balanse mellom virtuelle og reelle møter, en søken etter det beste samspill mellom de gode kvalitetene ved begge formene. Det som er spesielt i dagens situasjoner er at så mange av oss får erfare nye virtuelle arbeidsformer. Erfaringene har selvsagt både positive og negative sider. Vi tror fremtidens marked vil ha en ny og annerledes balanse mellom virtuelle og reelle seminarer og møter.

Hva er vårt svar når man ikke kan samle folk til samme tid?

Kan vi tenke oss noe enda mer annerledes enn å gå fra det reelle til det virtuelle? Min tittel handler om utfordringen når vi ikke kan møtes samtidig i tid og rom. Endringen fra det reelle til det virtuelle er en endring i rommet.

Kan vi se for oss at vi ikke krever tilstedeværelse til samme tid? Dette spørsmålet ledet oss til en erkjennelse av hvor ekstremt fokusert vi tidligere har vært på det tradisjonelle seminaret der alle deltakerne var tilstede i samme rom samtidig.

Vi har hatt et fokus på våre seminarer som et raskt, enkelt, fellesskapsbyggende seminar med mye ny innsikt om positiv utnyttelse av forskjellighet og med stor grad av humor. Det er produktet vårt. Dette illustreres ekstremt tydelig i noen av våre kundehenvendelser: «Vi skal ha et seminar, samler sammen folk på tvers, og vi trenger en oppstartsøvelse som er positiv og ikke krever så mye tid.» Da sier vi «Ja, DI er bra, den tar 75 min og bidrar til positivitet, tillit, toleranse og kreativitet. Og, du trenger ikke å være sertifisert for å gjennomføre den.»

Hvordan vil prosessen se ut dersom vi ikke har deltagere samtidig i rommet? Og i dagens situasjon, hvordan kan en digital læringsprosess se ut hvis man ikke krever at alle er involvert samtidig i 75 minutter? Dette spørsmålet har vi aldri stilt før. Eksempler på gode svar på tilsvarende problemstillinger finner vi blant annet innenfor online læringsprosesser. «Blended learning» er en samlekategori for variasjon i læringsformer og der deltakerne i større grad har kontroll med tidspunkt for læring.

Vi har nå derfor for første gang utviklet anbefalinger for hvordan læringsprosessene i spørreskjemaet skjer online, gruppeoppgaver kan gjøres med delte dokumenter som gradvis vokser i innhold over tid. Erfaringslæring kan skje med lenger tid til refleksjon. Formidling av egne perspektiv og refleksjoner kan skje med skreven tekst eller korte Youtube-filmer av seg selv sendt til andre deltagere. Det kan være at den gode tiden til prosessen gjør at deltagerne tar større kontroll og fokuserer mer på det som er mest relevant for dem selv. I etterhånd ser jeg at vi i vår fasinasjon for det raske tradisjonelle seminaret, med mye interaksjoner og emosjoner, kanskje har ignorert verdien av ettertenksomhet og forankret læring.

Samskapning med andre konsulentselskaper

Mange av våre kunder er konsulenter som er rammet av en total stans i seminarmarkedet. Det er disse konsulentene som nå utfordres til å bruke nye virtuelle plattformer og fremme læringsprosesser som ikke krever at folk er til stede på samme tid. Mange av disse arbeider i konsulentgrupper eller konsulentnettverk med mye tid til overs og med hjemmekontor.

I dagens situasjon ønsker vi å dele disse konseptene med virtuelle seminarer og «blended learning», slik at kunden kan bruke det på seg selv først, og etter utprøving gi det videre til sine egne kunder. Vår oppgave vil være å fremme raske læringssløyfer sammen med våre konsulentkunder, for å sikre oss at de har en raskere utvikling av et godt tilbud til sine kunder.

Vi kan på denne måten bidra til erfaringsbygging i konsulentmiljø som i disse dager har lite å gjøre. Et bidrag til dugnaden, en intern kompetansebygging som fører til bedre konsultative bidrag. Et av Norges internasjonale kulturelle komparative fortrinn, er at vi har en tillitskultur, som bidrar til lærings- og innovasjonsprosesser mellom selskap som normalt ikke vil vært åpne for hverandre.

 

 

 

About the author

Related Posts