Viser motstandsdyktighet i pandemien

Deloitte Global Millennial Survey 2020 utforsker synspunktene til mer enn 27 500 millennials og Gen Zs, både før og etter starten av COVID-19-pandemien.

Undersøkelsen har som formål å forstå deres synspunkter på en rekke temaer som hva de leter etter hos en arbeidsgiver, om de har de riktige kvalifikasjonene til fremtidens arbeidsliv og deres psykiske helse. Undersøkelsen kartlegger i tillegg deres syn på næringslivet, politikk, klima og pandemien.

Undersøkelsen avdekker at til tross for de individuelle og personlige utfordringene millennials og Gen Zs står overfor, har de vært opptatt av større samfunnsspørsmål, både før og etter utbruddet av pandemien. Pandemien har styrket deres ønske om å bidra til å drive positive forandringer i lokalsamfunnene deres og rundt om i verden,og de fortsetter å kjempe for en verden der virksomheter og regjeringer speiler det samme engasjementet for samfunnet.

Globale tall:

 • Bildet som kommer frem fra årets undersøkelse er komplisert, men håpefullt:Nær halvparten (48 %) av Gen Z og 44 % av millennials i den primære undersøkelsen sa at de er stresset hele eller mesteparten av tiden. Men i pulsundersøkelsen(april-mai 2020) falt angstnivået åtte poeng for begge generasjoner, noe som indikerer en potensiell positiv sideeffekt av pandemien.
 • Halvparten av respondentene i den primære undersøkelsen sa at de mener det er for sent å reparere skadene forårsaket av klimaendringer. Men i vår pulsundersøkelse falt dette tallet, noe som antyder at pandemiens miljøpåvirkning og redusert økonomisk aktivitet har senket energibruken og derfor forurensning. Dette har gitt håp om at det fortsatt er tid til å iverksette tiltak og beskytte planeten.
 • Pandemien har gitt en enda sterkere følelse av individuelt ansvar. Nesten tre fjerdedeler sa at pandemien har gjort dem mer sympatiske for andres behov, og at de har planer om å iverksette tiltak for å ha en positiv innvirkning på lokalsamfunnet deres.
 • Begge generasjonene sa at de ønsker å gjøre en spesiell innsats for å aktivt støtte bedrifter – spesielt mindre, lokale selgere – etter pandemien. Samtidig vil de ikke nøle med å straffe selskaper som ikke har de samme verdiene som dem selv.
 • Et flertall av respondentene ga bedrifter og myndigheter høy poengsum for sine reaksjoner til pandemien. Handlinger som ble utført under krisen, resulterte imidlertid ikke i generelt bedre omdømme for bedriftene.
 • Mange er økonomisk ansvarlige og har god forståelse for personlig økonomi. Mens langsiktig økonomi er en av de viktigste årsakene til stress, sparer mer enn halvparten av millennials, og nesten halvparten av Gen Zs, og svarer at de har god nok økonomi til å betale en stor uforutsett regning.
 • Arbeidslojaliteten stiger når virksomheter imøtekommer ansattes behov, fra mangfold og inkludering til bærekraft og videreutdanning. I den primære undersøkelsen sa flere millennials at de ønsker å jobbe hos nåværende arbeidsgivere i minst fem år fremfor å bytte jobb i løpet av to år. Dette er enestående siden Deloitte først stilte dette spørsmålet i samme undersøkelse i 2016. Det gjenstår å se hvordan pandemidrevet arbeidsledighet vil påvirke lojaliteten.

Skandinaviske tall:

Selv om Norge, Danmark og Sverige ikke er inkludert i pulsundersøkelsen, fremkommer det likevel noen interessante funn om millenniumsgenerasjonen i Skandinavia før pandemiutbruddet:

 • 46 % av norske millennials er stresset hele eller mesteparten av tiden, som kan tyde på at de er de mest stressa i Skandinavia. Sverige (43 %) og Danmark (29 %).
 • Samtidig har norske millennials mindre sykefravær (25 %) enn globalt (29 %), og har mer åpenhet med arbeidsgiver om stress som årsak til sykefravær (50 %) enn globalt (44 %). Sverige (29 %) og Danmark (50 %).
   

Millennials inkludert i studien er født mellom januar 1983 og desember 1994. Gen Z-respondentene er født mellom januar 1995 og desember 2002. Antall respondenter på 27 500 representerer den største undersøkelsen av millennials og Gen Zs gjennomført på de ni årene Deloitte Global har publisert denne rapporten.

50 % av globale millennials mener at stress er en legitim årsak til å ta fravær. 46 % av norske millennials mener det samme. At vi har et lavere tall enn globalt kan tyde på at norske millennials beveger seg i en positiv retning som landet i verden med høyest sykefravær. Sverige (42 %) og Danmark (52 %).

Rapporten fra 2020 består av to deler. Den første delen er en primær undersøkelse av 18 426 millennials og Gen Zs over 43 land. Undersøkelsen ble gjennomført mellom november 2019 og begynnelsen av januar 2020. I tillegg ble det utført en pulsundersøkelse av 9102 individer over 13 land, mellom april og mai 2020, midt i den verdensomspennende pandemien. Mange spørsmål fra den første studien ble gjentatt for å måle effekten av pandemien.

 

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply