Hvordan skaffe de beste hodene og holde på de?

Når de ansatte har tillit til ledelsen og trives på jobb, så gir de kunden en bedre opplevelse, og dermed bedre inntjening til bedriften, sier Jannik Krohn Falck i Great Place to Work.

Når de ansatte har tillit til ledelsen og trives på jobb, så gir de kunden en bedre opplevelse, sier Jannik Krohn Falck i Great Place to Work.
Konsulentselskapene var tidlig ute med fokus på en tillitsbasert kultur og ledelse, sier Jannik Krohn Falck i Great Place to Work. Falck har fungert som administrerende direktør i selskapet i over 10 år og har fulgt spent med på utviklingen i det norske arbeidslivet: I følge Falck blir arbeidsplassene stadig mer basert på  tillit.

– Hva er årsaken til denne utviklingen?

– Konsulentselskapenes suksess er ekstremt avhengig av medarbeiderne.  De må tiltrekke de beste, og få dem til å ønske å bidra ekstra hver eneste dag. Når dette er så tydelig, vil også organisasjonen, ledere og eiere strukturere virksomheten og investere i den enkelte deretter. Det bakenforliggende her er nok et stadig høyere behov for selvrealisering hos de ansatte.

Konsulentselskapene var tidligere ute med fokus på en mer tillitbasert arbeidsform, men også andre selskaper er langt fremme nå. Hvis vi ser nærmere på konsulentselskapene som har vunnet priser hos Great Place to Work i 2018, så vil nok samtlige kjenne seg igjen i nøkkelbegreper som: Mangfold, tillit, kunnskapsdeling, frihet, fleksibiliteter og humanitært engasjement.

–Her kommer vi tilbake til tillit: Forskning viser at gjensidig tillit mellom ansatte og ledelse, er en av de viktigste faktorene for gode prestasjoner, mener Falck.

I en stor global undersøkelse utført av EY, viser det seg at tillit ser ut til å være en av de viktigste verdiene for å tiltrekke seg og beholde arbeidstagere, særlig gjelder dette generasjon Z, som er i ferd med å innta arbeidslivet.

Vi tok en kort spørrerunde til konsulentselskaper som har vunnet priser hos GPTW i 2018  der vi spurte om hvordan de går frem for å skaffer de beste hodene og beholder dem over tid:

Kommunikasjonsdirektør i Webstep, Arnt Aasen:
–Den gode arbeidsplassen handler om opplevd tillit og følelsen av å ha kommet hjem. Det vanskelige er å lage en arbeidsplass som systematisk skaper dette daglig. Vi har «kledd opp» selskapet vårt rundt medarbeiderne og forankret alt vi gjør i deres behov. For oss handler det om måten vi rekrutterer på, om hvordan kultur og miljø utvikles og om kunde- og konsulentoppfølgingen.  Det viktigste er tillit – og det er lønnsomt.

Lær mer om hvorfor Webstep er på arbeidsmiljøtoppen:

«Det viktigste er tillit
– og det er lønnsomt.»
Arnt Aasen, Webstep

 

Sopra Steria satser på kunnskapsdeling og læring
–I Sopra Steria fokuserer vi på å være den beste arbeidsplassen for de beste konsulentene og det gjør vi ved å fokusere på kompetanseutvikling for alle samt å fremme vår kunnskapsdelingskultur, Power of Sharing. Det gjør det attraktivt å jobbe her – og det kommer også våre kunder til gode, sier HR- og strategidirektør i Sopra Steria, Solfrid Skilbrigt.

Vi tilrettelegger for et
arbeidsmiljø der ingen
går ut på dato.”
Solfrid Skilbrigt, Sopra Steria

 

–I Sopra Steria mener vi at du er aldri ferdig utlært og du har et ansvar for å holde deg oppdatert. Samtidig har vi som arbeidsplass et ansvar for å tilrettelegge for et arbeidsliv der ingen går ut på dato, men der erfaring og kompetanse utveksles for å spille hverandre gode. Vi har skapt et økosystem for læring som gjør at de som jobber her kan være helt i front av utviklingen i sine fag, sier Skilbrigt.

Daglig leder i Iterate, Rune Larsen sier:
–For oss så handler det å la mennesker få lov til å utfolde seg:

Om du lar mennesker få bruke potensialet sitt på ting de brenner for, så kommer det resultater. I en bransje med stor konkurranse om de beste kunnskapsmedarbeiderene, så må man tilby mye mer en god lønn, fest og moro. Man må ta ansattes videreutvikling på alvor og gi dem mulighet til å videreutvikle seg på jobb, ikke satse på at dine ansatte gjør det på fritiden. Sørg for en god dose eierskap til egne resultater, så har du en oppskrift på suksess.

Om du lar mennesket få bruke
potensialet sitt på ting de brenner for,
så kommer det resultater»
Rune Larsen, Iterate

Daglig Leder Marius Mæle i Soco sier :
–Det er viktig å ha en tydelig plan for selskapet. Alle vet hva vi driver med og hvorfor. Og vi har en full åpenhet om alt. Vi er en gjeng med flinke folk som har lyst til å jobbe sammen.”

Videre foreller Mæle at selskapet har et mål om enkelhet, raushet og likhet (ift lønn, stillingstitler og muligheter for kjøp av aksjer).
–Vi driver ikke forskjellsbehandling.
Frihet er også en viktig verdi. Alle jobber så mye eller så lite som de vil og får betalt deretter. Vi jobber i prosjekter og dersom noen avslutter et prosjekt og ønsker ferie i en måned eller mer, så kan de ta det.”

«Frihet er en av de viktige
grunnpilarene i Soco»
Marius Mæle i Soco

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply