-Hvordan påvirker Covid-19 etterspørsel av rådgivingstjenester?

Trenger næringsliv og offentlig sektor mer eller mindre bistand fra rådgivingsselskaper
og hva trenger de bistand til?

 

– 30.1 % er enig og 4.6 % er svært enig i at kompensasjonsordningen som følge av COVID-19 vil øke kjøp av konsulenttjenester, viser rapporten Management Consulting fra Konsulentguiden.

Undersøkelsen er gjennomført kvantitativt blant konsulentkjøpere i offentlig og privat sektor, og baserer seg på data samlet inn i perioden mai og juni 2020. Totalt antall respondenter for denne undersøkelsen er 841.

Konsulentguiden utgir 2 undersøkelser årlig: Våren 2021 spør vi kunder av Management Consulting selskaper, høsten 2021 kjører vi undersøkelse blant kjøpere av konsulenttjenester innenfor IT:

Det samme spørsmålet er gjentatt til konsulentkjøpere i november og vi ser fortsatt en klar tendens til at kompensasjonsordninger har positiv innvirkning på konsulentbransjen.

Det er særlig de aller minste bedriftene og de aller største bedriftene som mener at regjeringens tiltak som kompensasjonsordning vil føre til økt etterspørsel etter rådgivingstjenester under pandemien.
Over 80 prosent av respondentene peker også på at graden av digitale møteplasser vil øke.

 

Her er noen av hovedfunnene i undersøkelsen[i]:

– 46.3 % er enig og 21.1 % er svært enig i at COVID-19 har ført til økt fokus på kostnadseffektivisering. – 42.7 % er enig og 43.6 % er svært enig i at COVID-19 har ført til økt bruk av digitale markedsplattformer.
– 47.9 % er enig og 32.9 % er svært enig i at COVID-19 har ført til økt fokus på digital omstilling.
– 34.4 % er enig og 10.6 % er svært enig i at COVID-19 gjør mindre prosjekter med kortere planlegging og leveringstid mer aktuelt.

Hvilke tjenester trenger kundene nå?

Blant tjenesteområdene i den kommende perioden har over 20 prosent respondentene oppgitt informasjonsteknologi og systemer som det mest aktuelle tjenesteområdet.

Dette etterfølges behov for av digitalisering av virksomheten / transformasjon, og prosjektledelse.

Men på alle områder, ser vi en fallende etterspørsel etter rådgivingstjenester i forhold til tall samlet inn i samme periode i fjor.

På 4 områder ser vi imidlertid en klar tendens til at behovet for rådgiving er påvirket av Covid 19:

Disse områdene er:
-Kostnadseffektivisering og tilpasning

-Strategi

-Markedsføring og markedskommunikasjon

-Forretnings- og organisasjonsutvikling

[i] Management Consulting 2020

 

Bestill rapport her: https://www.konsulentguiden.no/management/bestill-rapport/

About the author

Related Posts