Konsulentmarkedet 2020

Konsulentguiden i samarbeid med Hovedorganisasjonen Virke kartlegger i disse dager i hvilken grad Covid-19 har påvirket kjøp av tjenester innenfor det norske konsulentmarkedet.

I de siste ukene har Konsulentguiden i samarbeid med Virke og flere konsulentselskaper jobbet med å kartlegge markedet for hvordan kjøp av konsulenttjenester har blitt og vil bli påvirket av Covid -19.

Vi ønsker blant annet å undersøke om : COVID-19 har ført til økt fokus på kostnadseffektivisering, om det er mer fokus på digital omstilling i perioden fremover og om kjøpsmønsteret vil endre seg særlig innenfor Management Consulting.

Funnene vil bli sammenfattet i en rapport, der vi vil sammenlinke funn fra tidligere års undersøkelser.
Det er mulig å kjøpe rapporten gjennom Konsulentguiden:

Ta kontakt med Lars Rommen lars.rommen@konsulentguiden.no for ytterligere informasjon om rapporten.

About the author

Related Posts