Forventer raske bytte av arbeidsgiver

Mer enn halvparten av norske millennials at de forventer å bytte arbeidsgiver innen to år. Kun 24 prosent forventer å bli lengre enn fem år, viser undersøkelse fra Deloitte.

Millennial Survey er en global undersøkelse fra Deloitte:

– Lojalitet er ikke lengre like viktig, sier Eva Gjøvikli, partner i Deloitte Consulting og HR-leder. Hun utdyper:

– Det høres kanskje dramatisk ut å si at lojalitet ikke lengre er like viktig, men muligheten for å få forskjellige erfaringer og å hele tiden kunne lære er positivt for både arbeidsstokken og for virksomhetene. Det får man ikke nødvendigvis gjennom blind lojalitet. Dette er noe vi ser på flere områder, blant annet ved at gjennomsnittlig tid som ansatt hos en og samme arbeidsgiver er nede i fire år, sier hun.

Eva Gjøvikli tror i tillegg at rask endring i jobber og arbeidsmarkedet er viktige faktorer til at mange ser for seg en ny jobb innen to år.

– Noen ser nye og spennende muligheter i en jobb som tidligere ikke fantes, og ønsker kanskje derfor å bytte fra sin nåværende jobb. Mens det for andre kan være motsatt; de har opplevd store endringer i arbeidshverdagen sin og ønsker å finne en ny jobb.

En annen årsak kan være oppdragsøkonomien og start-up miljøer som vokser raskt. I undersøkelsen kommer det frem at hele 79 prosent av norske millennials vurderer å ta del i den kraftig voksende oppdragsøkonomien. Eva Gjøvikli tror dette kan henge sammen med at dette er arbeidsformer som har vært svært fremtredende de siste årene, og at dette kan ha akselerert mange sitt ønske om å bytte arbeidsgiver.

76 prosent mener virksomheter kun fokuserer på sin egen agenda

Felles for både norske og globale millennials er at hele 76 prosent mener næringslivet kun fokuserer på sin egen agenda, fremfor samfunnet som helhet. Samtidig mener kun 19 prosent av norske millennials at virksomheter er best egnet til å løse verdens utfordringer – dette har de størst tiltro til at myndighetene klarer (35%), etterfulgt av universiteter og forskningsinstitutter (24%).

Vil heller reise enn å stifte familie

Millennials er ikke mindre ambisiøse enn tidligere generasjoner, men deres prioriteringer har utviklet seg, eller i det minste blitt forsinket av ulike årsaker. Det å stifte familie, kjøpe sitt første hjem og andre tradisjonelle milepæler i «voksenlivet» topper ikke listen over millennials sine ambisjoner.

I stedet ønsker over halvparten (56%) å kunne reise og oppleve verden, mens det å ha en positiv påvirkning på samfunnet kommer som nummer to (46%). De klassiske målene som å kjøpe sitt eget hjem (40%), tjene mye penger/være rik (40%) og å skaffe seg en familie (40%) kommer på de tre siste plassene på prioriteringslisten.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply