Fører bruk av konsulenter til økt verdiskapning i samfunnet?

Ja, mente de fleste som hadde benyttet rådgivere i 2019 og 2020.
Gjennom våre rapporter får du tilgang til hvilke selskaper som skaper størst verdi for sine kunder.
undersøkelsen er fortsatt åpen for konsulentkjøpere som ønsker å gi tilbakemelding på sine konsulentkjøp.

På tiende året lager Konsulentguiden rapport om konsulentbransjen innen Management Consulting.

Vi følger tett med på utvikling av konsulentmarkedet i forbindelse med pandemien og dette er 3. rapporten vi lager etter utbruddet startet.
Et av svarene vi søker i denne undersøkelsen er om kundene kommer til å fortsette å jobbe remote med konsulentene også etter pandemien.
En slik utvikling kan få store betydninger for konsulentbransjen i tiden fremover.
Andre spørsmål vi stiller:

Hvilke konsulenter leverer de beste tjenestene i 2021 med tanke på kompetanseoverføring til deg som kunde?
Hva er det kundene kjøper og planlegger av tjenestekjøp innenfor tjenester som strategi/ledelsesutvikling, organisasjonsutvikling og prosjektledelse?
Hvordan påvirker Covid-19 konsulentkjøp?

Rapporten er klar 1. juni.

Om dere ønsker nærmere informasjon så er det bare å kontakte oss på: kontakt@konsulentguiden.no

About the author

Related Posts