Finansiell rådgivning
/

Semco International AS

Adresse
Widerøeveien 5
Telefon 1
Telefon 2

Spesialister i endringsledelse. Som norsk, partnerbasert ledelsesrådgivningsselskap (management consultants), benytter vi – for uten våre
egne rådgivere – vårt kontaktnett nasjonalt og internasjonalt for å løse oppdragene til beste for våre kunder. Våre rådgivere er gjennomføringsorienterte og utfører forandrings -og utviklingsprosesser innenfor følgende områder: – Organisasjon, ledelse og læring – virksomhetsstyring og økonomi- strategisk bruk av informasjonsteknologi- produksjonsstyring og logistikk. Vi jobber med et strategisk perspektiv, gjennom kundens medarbeidere for å skape målbare resultater. Vi går inn i roller som pådrivere, prosessregissører, prosjektledere, samtalepartnere,
innleide ledere samt som styreledere og styremedlemmer.

Read More
  • Omsetning Privat
    50
  • Omsetning Offentlig
    49
  • Omsetning Utland
    1