Human Resource
/

Samarbeidsutvikling Norge AS

Samarbeidsutvikling Norge AS er et konsulent fellesskap. Spisskompetanse innen området KAIZEN/TPM dvs øke bedriftens/organisasjonens konkurransekraft gjennom å dra hele organisasjonen med i et målrettet forbedringsarbeid. Hydro Aluminium AS Karmøy har hatt meget sterke resultater innen området. Sammen med det svenske konsulentselskapet LPK AB er det skandinaviske selskapet TPM Team Scandinavia AS etablert. Selskapene har som målsetting å være ledende innen sitt område i Skandinavia. Se også www.lpkab.com

Read More
  • Omsetning Privat
    80
  • Omsetning Offentlig
    20
  • Omsetning Utland
    10