Annet
/

QVARTZ AS

Adresse
0167
Telefon

Quartz+Co er et av Skandinavias ledende konsulenthus. Vi ønsker å tilby et reelt nordisk alternativ til den tradisjonelle konsulent modellen. Vår modell bygger på en høy grad av fleksibilitet og involvering av flere erfarne senior konsulenter enn junior konsulenter, og ikke minst et prinsipp om at rådgivning handler om å flytte mennesker og tilføre ny forståelse og nye ferdigheter. Dyp innsikt, erfaring samt fokus på nære og langsiktige kunderelasjoner er grunnpilarer i vår samlede virksomhet.

Quartz+Co teller mer enn konsulenter, fordelt på kontorer i København,
Stockholm og Oslo.

Selskapets rådgivning fokuseres rundt 5 kjernekompetanser; Strategy,
Commercial impact, Operations, Organisation & Transformation og
Transaction. Quartz+Co arbeider i dag for noen av de ledende virksomhetene
i Norden, med industriekspertise i følgende segmenter; Energy,
Transportation, FMCG, Retail, Healtcare, Tele/Media, Industry, Finance, Public, Sector og Private Equity.

Read More