Adresse
Dronning Eufemias gate 71, 0194 Oslo

Bærekraft

PwC bistår norske virksomheter med å innlemme bærekraft i sin kjernevirksomhet. Vi bistår med bærekraftstrategi, operative planer og prosedyrer, risikoanalyser og rapportering. Vi er spesialister på klimaomstilling, bærekraft i finanssektoren og innen internasjonal bistand og utvikling.

I arbeidet med bærekraft er det viktig å ha en god forståelse av hva FNs bærekraftsmål faktisk betyr for egen virksomhet og for egen bransje. Våre eksperter vet hvilke utfordringer som vil treffe ulike bransjer i årene som kommer og vi hjelper virksomheter med å sikre en ansvarlig og bærekraftig forretningsadferd som er i tråd med FNs bærekraftsmål.

https://www.pwc.no/no/the-new-equation.html

 

Organisasjonsutvikling

Vi må skape forretningsmessig verdi gjennom de ansatte og bygge opp talenter på  arbeidsplassen. En tydelig og målbar strategi for mennesker blir raskt noe som differensierer oss i den digitale tidsalderen.

Vi hjelper dere å løse utfordringer ved organisatoriske endringer, med rett fokus på endringsledelse, kommunikasjon og utvikling av talenter.

Sikkerhet

Det stilles stadig større regulatoriske krav til compliance-arbeidet og sikkerhet, men aktiv forebygging av misligheter er ikke noe som skjer av seg selv. Å bryte reglene, eller bli utsatt for en sikkerhetshendelse, kan få alvorlige konsekvenser – både i form av sanksjoner og tap av omdømme.

Våre sikkerhetseksperter bistår deg og din virksomhet med å minimere trusselbildet og hindre fremtidige hendelser.

https://www.pwc.no/no/tjenester/gransking/sikkerhet-beredskap.html 

 

Read More