Finansiell rådgivning
/

PwC Norge

Adresse
Pb 748 Sentrum
Telefon

Omstilling, endringsledelse & fremtidens arbeidsplasser

Vi bistår våre kunder med digitale transformasjoner som realiserer løsninger for fremtidens virksomheter. Med erfaring fra både privat og offentlig sektor, jobber vi sammen med organisasjonen hele veien fra idé til utførelse.

Uavhengig av om det er snakk om teknologisk, strukturell eller organisatorisk endring, vil suksess være avhengig av om de ansatte omfavner endringen og faktisk begynner å jobbe annerledes. Vi jobber sammen med dere for å hjelpe deres virksomhet til å håndtere ulike utfordringer som kan oppstå, og deler våre erfaringer og metoder.

Ved å knytte sammen all vår kompetanse, skaper vi skreddersydde løsninger for dine utfordringer.

Årets konsulent 2014

Simen Olstad ble som konsulent i PwC hyret inn som prosjektleder for Oslo 2022 i september 2012. Arbeidet var preget av enormt tidspress og til tider var det over 70 konsulenter fra mer enn 20 ulike miljøer som jobbet med å få søknaden levert i tide. Den innledende Konseptvalgutredningen ble utarbeidet på rekordfart i løpet av 6 måneder for deretter å bli kvalitetssikret i to kontrollinstanser. I tillegg til høye kvalitetskrav, sto prosjektet overfor en lang rekke samfunnsmessige og politiske utfordringer, og de ekstreme kravene som stilles til en prosjektleder i et så enestående prosjekt er mange.

Read More