Management
/
Oslo

People & Organisation

e-post
Adresse
Kirkeveien 60, 0368 Oslo
Telefon

Vi bistår eiere, styre eller ledelsen i små og mellomstore virksomheter med å sette organisasjonen i stand til gjennomføre strategien gjennom kompetanse, mennesker, system, struktur, adferd og kultur, og innfri kundenes forventninger og skape bærekraftige verdier for eiere og andre interessenter (trippel bunnlinje).

Read More