/

Norges Informasjonsteknologiske Høgskole – NITH

Adresse
Boks 111
Telefon
Telefon 2

NITH er den eneste høgskolen i Norge som har spesialisert seg på
IT-utdanning. Høgskolen har som mål å gi studentene en praktisk anvendbar
høgskoleutdanning innen IT, og samarbeider nært med næringslivet og andre
høgskoler og universiteter. Studiene spenner seg fra grunnutdanning til
masterstudier. Høgskolen har også egen etter- og videreutdanningsenhet
(EVU) som tilrettelegger kurs og studier for næringslivet og det offentlige.
Høgskolen har skolesteder i Bergen, Bærum, Oslo og Stavanger.

Read More