Analyse
/
Bergen

NHHS Consulting

NHHS Consulting tilbyr en rekke frittstående konsulent- og informasjonsinnhentingstjenester som nøkkeltallsanalyser og marketing-tjenester. Man kan også bestille analyser fra våre konsulentrapporter enkeltvis.

Analyse

Gjennom å tilby kvalitetstjenester i 20 år har NHHS Consulting samlet kjernekompetansen rundt konsulentrapporter, strategi, markedsanalyse og andre tjenester.Våre leveranser er både rådata, skriftlige rapporter og muntlige presentasjoner.

Startegi

Se på fremtiden sammen med Norges nåværende og kommende eksperter på strategiområdet. Vi gjennomfører strategitutedninger basert på kundens materiale, egne markedsundersøkelser og feltarbeid.

Read More