Human Resource
/

Master Management Norge

Adresse
Nils Hansensveien 2
Telefon
Telefon 2

Master Management Norge er et konsulentfellesskap innen orgsnisasjonsutvikling. Hovedsatsningsområdene er rekruttering av ledere, medarbeider- og kundeundersøkelser, analyseverktøy innen HR- og leder-coaching. Våre virkemidler er samspill mellom mennesker og effektive IT-verktøy.

Read More