Annet
/

KPMG

Adresse
P.B. 7000 Majorstua
Telefon

Opplever din virksomhet krevende markedsforhold, interne utfordringer eller at muligheter ikke blir utnyttet godt nok? KPMGs spesialister kan bidra til å skape konkrete forbedringer.

Vårt team har lang erfaring fra både linjeleder- og konsulentroller, og kan vise hvordan virksomheten kan etablere prosesser som legger til rette for langsiktig verdiskapning. Her er noen endringsdrivere som vi gjerne jobber sammen med dere for å adressere: Endringer i markeds- og konkurranseforhold skaper behov for strategiutvikling

   • Større omstillings- og transformasjonsprosjekter skaper behov for prosjekt- og endringsledelse
   • Oppkjøp/fusjon skaper behov for å integrere organisasjon og kultur, samt å realisere synergier
   • Svake resultater skaper behov for målrettede kostnadskutt og inntektsvekst
   • Unødvendig sløsing med ressurser skaper behov for å identifisere effektiviseringspotensial og utvikle effektive og smidige prosesser
   • Ukontrollert spend/innkjøp skaper behov for optimalisering av selskapets anskaffelser og strategisk utvikling av innkjøpsfunksjonen
   • Høy kapitalbinding og svak servicegrad skaper behov for effektiv styring av varelager og optimalisering av driftskapital i verdikjeden
   • Interne utfordringer og endringer skaper behov for tydeliggjøring av organisering, roller, ansvar og grensesnitt
   • Økende kompetansekrav skaper behov for å videreutvikle medarbeidere, bygge ønsket kultur og profesjonalisering av HR-funksjonen
   • Endring og utvikling skaper behov for å styrke lederteamet for å skape gjennomføringskraft og styre mer effektivt som gruppe

https://www.youtube.com/watch?v=VZ3e2Zm4Ok4

Read More