Annet
/

Korn Ferry International

Adresse
Vika Atrium, Munkedamsvn. 45
Telefon
Telefon 2

Vi ønsker å gi ditt selskap en bærekraftig og lønnsom vekst gjennom satsing på
strategi, økonomi og en bærekraftig driftsmodell, men det er først og frem menneskene i bedriften som skaper veksten. HR har lenge vært basert på inkonsekvente prosesser, teknologier og beregninger, som ikke nødvendigvis spiller på lag med innsatsen menneskene i bedriften legger ned.

Korn Ferry vil gi deg en helhetlig innsats der menneskene blir satt først.

Read More