Analyse
/

Kantar TNS

Forbrukeratferd og mediebruk endres stadig hurtigere. For å få et aktuelt og relevant underlag for å hjelpe våre kunder med å ta gode strategiske og taktiske beslutninger, analyserer vi data fra mange kilder. Vi analyserer surveydata, data fra våre egne databaser og våre kunders egne data. Vår datainnsamlingsspesialist, Norsk Gallup, har vært ledende på å hente inn surveydata av høy kvalitet i den norske befolkning siden 1946.

Kantar er ledende på analysebasert rådgivning i Norge. Vår ambisjon er å forstå våre kunders forretnings-utfordringer og bidra til å skape konkurransefordeler – og vekst.

Vi er en del av den globale Kantar-gruppen, som er eid av WPP. Kantar har 13 selskaper med spisskompetanse innen data og analyse, innsiktsarbeid og rådgivning. Over halvparten av selskapene på Fortune 500 er våre kunder.

I Norge representerer vi Kantar TNS, Kantar Media og Kantar Millward Brown og kan også trekke på ressurser og kompetanse fra de andre virksomhetene i gruppen. Denne tilknytningen gir de 140 medarbeiderne i Norge tilgang på 30 000 eksperter i 100 land, som kan en bidra til å løse våre kunders problemstillinger.

I Kantar er vi levende opptatt av at de ressursene vi har tilgang til, skal bidra til at våre kunder lykkes i å nå sine mål. Vi tror på relasjoner preget av samarbeid og dialog. Og vi vet at fremtiden kan formes, av de som forstår nå-tiden.

Read More