Human Resource
/

Flowit

Flowit er et konsulentfellesskap. Spisskompetanse innen området KAIZEN/TPM dvs øke bedriftens/organisasjonens konkurransekraft gjennom å dra hele organisasjonen med i et målrettet forbedringsarbeid. Hydro Aluminium AS Karmøy har hatt meget sterke resultater innen området. Sammen med det svenske konsulentselskapet LPK AB er det skandinaviske selskapet TPM Team Scandinavia AS etablert. Selskapene har som målsetting å være ledende innen sitt område i Skandinavia. Se også www.lpkab.com

Read More