IT
/

Erus

e-post
Telefon
søkeord
Amazon AWS, API, arkitektur, Backend, C#, cloud, design, frontend, Informasjons- og sikkerhetsarkitektur, integrasjon, Java, Kotlin, løgsarkitektur, Microsoft Azure, mikrotjenester, NET, o Systemutvikling, Programvarearkitektur, Web- og app

Vi er seniorkonsulenter som bistår med systemutvikling, arkitektur og metodikk. Våre konsulenter hjelper deg med å sette teknologisk retning, modernisere eksisterende systemer og utvikle nye systemer. Vi har spesialister innen backend- og frontendutvikling, mikrotjenestearkitektur og domene-drevet design.

Read More