Annet
/

Considium Consulting Group AS

Adresse
Boks 115
Telefon

Consulting Group AS er et konsulentselskap innen ledelses- og forretningsutvikling.

Tjenester:

Tjenester
Strategi- og forretningsutvikling
Omstilling og endringsledelse
Mål- og resultatstyring
Salgs- og markedsledelse
Teamutvikling og konfliktløsning
Lederutvikling
Management for hire

Read More
  • Omsetning Privat
    50
  • Omsetning Offentlig
    40
  • Omsetning Utland
    10