Adresse
Postboks 5327 Majorstuen, 0304 Oslo
Telefon

Firmabeskrivelse – Konsulentguiden

Bouvet ASA er et ledende norsk konsulentselskap som leverer rådgivnings- og utviklingstjenester innen informasjonsteknologi. Selskapet har vel 400 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Haugesund, Trondheim, Arendal, Kristiansand og Skien.

Forretningsidé
I tett samarbeid med kunden skaper vi muligheter og effektiviserer prosesser ved hjelp av nye idéer og ny teknologi.

Ambisjon
Bouvets ambisjon er å være det mest troverdige konsulentselskapet med de mest fornøyde kundene og medarbeiderne.

Tjenesteområder
Bouvets leveranser er i de aller fleste tilfeller kombinasjoner av tjenesteområder. Det å dekke kundens behov og gi kundens virksomhet økt effektivitet og konkurransekraft er Bouvets virkelige leveranse. Derfor kan en leveranse gjerne bestå av både utvikling av en salgsportal for varer og tjenester, tilpasning av et økonomisystem, implementering av en logistikkløsning og å holde kurs i Excel.

Bouvets tjenesteområder er:
Portaler
Systemutvikling
Systemintegrasjon
Applikasjonsforvaltning
SAP
Business Intelligence
Kurs

Marked og kunder
Bouvet har en solid posisjon og en sterk kundebase i Norge. En god del av våre største kunder har samarbeidet med oss i mange år.

Våre viktigste markedssegmenter er:
» energi (inkl. olje og gass)
» handel
» offentlig
» tjenesteytende sektor

På Bouvets kundeliste finnes virksomheter som StatoilHydro, ICA Ahold, Statkraft, Avinor, Utdanningsdirektoratet, BNP Paribas, NSB, Statens Innkrevingssentral og Den norske Revisorforening.

Bouvet er notert på Oslo Axess under tickeren  BOUVET . Les mer om vår organisasjon og virksomhet på http://www.bouvet.no

Read More
  • VAT ID
    974442167
  • Established Date
    2003