Annen konsulentvirksomhet
/

Assessio Norge AS

Assessio er Nordens ledende virksomhet innenfor human resources, eller personalressurser.Vi i Assessio arbeider mot vår visjon, We improve Human Resources. Gjennom fokus på oppdrag og ved bruk av forskningsbaserte arbeidspsykologiske metoder hjelper vi våre kunder med å utvikle deres HR-prosesser, for økt effektivitet, lønnsomhet og arbeidsglede.

Siden 1950-tallet har Assessio drevet utviklingen av arbeidspsykologiske tester i Norden. Nå kan vi tilby løsninger for hele HR-verdikjeden, fra rekruttering og utvalg, til coaching, organisasjonsutvikling og ledertrening.

Vårt nordiske konsern har kontorer i Stockholm, Oslo, København og Helsinki. Vi er pr. d.d. 90 ansatte, hvorav de fleste av har psykologfaglig bakgrunn. Assessio ble utnevnt til Gasellebedrift av Dagens Industri i 2004 og 2005, samt til Superbedrift av Veckans Affärer 2005.

Assessio er den eneste aktør som kan tilby både rekruttering, konsulenttjenester og egen utviklingsavdeling. Vi har markedets bredeste og beste utvalg av dokumentert virkningsfulle tjenster og testverktøy. Assessio bygger Nordens fremste HR-hus.nsulenter.

Tjenester
De siste 11 årene har vi utviklet en konsulentorganisasjon som hjelper andre å forbedre sine HR - prosesser. Dette gjør vi bl.a. gjennom utdanning i bruk av markedets mest anerkjente og benyttede arbeidspsykologiske tester som:
Cattell 16PF
MBTI
Ravens matriser
Job Stress Survey
Service F
HPI
HDS
MVPI
PJP

Våre konsulenter har lang erfaring og kompetanse innen ulike organisasjonsutviklingstiltak:
Rekruttering av ledere og spesialister
Servicerekruttering
Utvelgelse
Implementering av nye ledere i bedriften
Ledertrening/utvikling
Organisasjonsutvikling
Teambygging
Konflikt- og vanskelig samtalehåndtering
Sykefraværsoppfølging
Assessment centre
Coaching
Karriererådgivning
Nedbemanningsbistand

Assessio Norge AS er medlem av European Test Publishers Group, ETPG  en sammenslutning av europeiske testforlag som har som formål bl.a. å ivareta kvalitet på psykologiske tester. Alle våre konsulenter er sertifiserte testbrukere (DNV).

Read More
  • Omsetning Privat
    50
  • Omsetning Offentlig
    50