Evaluering og valg av IT
/

Akselera Norway AS

Akselera fokuserer på det nordiske markedet og er per i dag etablert i Norge
og Finland. Akselera ble etablert i november 2005.
Selskapet har tjenester innen strategi og forretningsdrift, prosessforbedring, virksomhetsstyring og IS/IT.

Våre konsulenter har fra 8-25 års erfaring fra ledende internasjonale
konsulentselskaper, og fra lederstillinger i små og store nasjonale og
internasjonale virksomheter.

Vi har gjennomført oppdrag innen bl.a. følgende bransjer; prosessindustri,
bioteknologi/farmasi, olje & gass, næringsmiddelproduksjon, bilbransjen,
distribusjon og varehandel.
Vi har internasjonale allianser som medfører at vi har tilgang på et
nettverk av ca. 3000 konsulenter innen våre tjenesteområder

Read More
  • VAT ID
    989262785
  • Established Date
    2006