Human Resource
/
Oslo

Agenda Kaupang As

Adresse
Hoffsveien 1 C, 0275 Oslo
Telefon

AGENDA er et norskeid konsulentfirma med utvikling av mennesker, organisasjon og samfunn som nøkkelområder. AGENDA retter sin virksomhet inn mot offentlig forvaltning og tjenesteyting samt deler av næringslivet. Hovedtyngden av oppdragsgiverne er å finne i departementer, direktorater og virksomheter i kommuner og fylkes¬kommuner, samt utvalgte deler av privat sektor.

Ledelse:
-ledelsesutvikling
-lederutvelgelse
-teamutvikling
-endringsledelse
-kompetanseutvikling
-konfliktløsning

Organisasjon:
-strategiutvikling
-omstillingsprosesser
-styringsformer
-effektivisering
-kvalitetsutvikling
-organisasjonsevaluering

Samfunn:
-offentlig organisering
-offentlig planlegging
-regional utvikling
-næringsstrategi
-konsekvensanalyse
-programevaluering

Read More
  • Omsetning Privat
    15
  • Omsetning Offentlig
    85