IT
/
Oslo

A-2 Norge

e-post
Adresse
Drammensveien 173
Telefon

 

I A-2 er vi mer enn 60 konsulenter som i snitt har 20 års erfaring fra å lede store, komplekse IT-prosjekter og og endringsprogram. Rådene får du av erfarne konsulenter, og prosjektene gjennomføres av de samme konsulentene.

 

Det vil alltid være risiko forbundet med store prosjekter. Våre konsulenter har operativ erfaring fra en lang rekke komplekse prosjekter, og vet både å identifisere, redusere og håndtere slik risiko. Velger du A-2 får du tilgang til denne operative erfaringen og kompetansen. Du trenger ikke selv oppleve alt som kan gå galt. Det er derfor vi sier at erfaring ikke trenger å være dyrekjøpt.

A-2 har solid erfaring med å gjennomføre prosjekter i tett samarbeid med kunden, innen følgende områder:

Rådgivning

Gjennomføre forretningsrettet rådgivning i planlegging og utvikling av prosjekter innenfor strategi, IT, arbeidsprosesser og organisasjon.

Gi råd og bistand innenfor arkitektur, sourcing, endringsledelse og organisasjonsutvikling.

Ta i bruk porteføljestyring som et ledelses- og styringsverktøy for å sikre gevinstrealisering.

Gjennomføre analyser, utredninger og konsekvensvurdering av samfunnsmessige og politiske satsninger og tiltak.

Prosjektgjennomføring

Støtte kunden i gjennomføring av prosjekter innenfor IT, forbedring av arbeidsprosesser og tilpasning av organisasjonen.

IT-anskaffelser

Gjennomføre gode og korrekte IT-anskaffelsesprosesser slik at innkjøp dekker behovene og dermed gir grunnlag for realisering av gevinster.

Kvalitetssikring

Evaluere prosjekt og gjennomgå aktiviteter på ulike nivåer for å bidra til god kvalitet i prosjektgjennomføringen og sluttresultatet.

 

 

 

 

Read More