LV_LISTING Archive HOME

PwC

I vårt kompetansehus jobber teknologer, økonomer, tjenestedesignere, ingeniører, samfunnsvitere, advokater og organisasjonspsykologer sammen for å løse kundens utfordringer. Sammen hjelper vi offentlige og private virksomheter med omstilling, nyskaping, og fremtidens arbeidsplasser, hver eneste dag.

I vårt kompetansehus jobber teknologer, økonomer, tjenestedesignere, ingeniører, samfunnsvitere, advokater og organisasjonspsykologer sammen for å løse kundens utfordringer. Sammen hjelper vi offentlige og private virksomheter med omstilling, nyskaping, og fremtidens arbeidsplasser, hver eneste dag.

Experis

Experis er et ledende norsk IT-konsulentselskap med mer enn 700 konsulenter og partnere.

Experis er et ledende norsk IT-konsulentselskap med mer enn 700 konsulenter og partnere.

The Assessment Company

Med grundig innsiktsarbeid og forskning i ryggen, bidrar vi til å avdekke behovene din virksomhet vil få i tiden framover. Med PEOPLE LAB.™, som i dag er et av våre viktigste verktøy på tvers av tjenesteområdene vi leverer. En treningsarena for næringslivet, ofte med caseoppgaver og filmopptak som utgangspunkt. I PEOPLE LAB.™ setter vi mennesker i sentrum.

Med grundig innsiktsarbeid og forskning i ryggen, bidrar vi til å avdekke behovene din virksomhet vil få i tiden framover. Med PEOPLE LAB.™, som i dag er et av våre viktigste verktøy på tvers av tjenesteområdene vi leverer. En treningsarena for næringslivet, ofte med caseoppgaver og filmopptak som utgangspunkt. I PEOPLE LAB.™ setter vi mennesker i sentrum.

Dfind Consulting

Vi er en mangfoldig gjeng med flinke mennesker som består av systemutviklere, prosjektledere, arkitekter og designere. Vi hjelper både private og offentlige virksomheter med digital fornying, innovasjon, bedre brukeropplevelser og gevinstrealisering. På den måten skaper vi viktige ringvirkninger som hjelper folk og samfunn. Du finner oss i Drammen, Stavanger, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Oslo.  

EY Norge

Konsulenttjenester: -Digital transformasjon            -Risk Management -Virksomhetsstyring                  -Big Data & Analytics -IT-rådgivning                             -IT-sikkerhet -Operasjonell Effektivitet         -Corporate Governance EY: Årets Konsulentselskap 2022 -Prisen ble delt ut på Virke Arena under Konsulentprisene som er et samarbeid […]

Sopra Steria

Sopra Steria er et ledende internasjonalt konsulentselskap med en av markedets mest omfattende tjenesteporteføljer innen digitalisering.

Sopra Steria er et ledende internasjonalt konsulentselskap med en av markedets mest omfattende tjenesteporteføljer innen digitalisering.

1 2 3 26