LV_LISTING Archive HOME

Proventus

Proventus er et norsk IT-selskap i vekst. Vi leverer både konsulenttjenester og brukervennlige digitale løsninger for offentlig sektor og næringsliv.

Proventus er et norsk IT-selskap i vekst. Vi leverer både konsulenttjenester og brukervennlige digitale løsninger for offentlig sektor og næringsliv.

Witted Megacorp AS

Witted Megacorp er et nordisk IT-konsulentselskap som er spesialister på å bygge og utvikle virksomheters digitale kompetanse. Evnen til å utvikle og bygge programvare handler om mennesker og vi finner kompetansen du trenger gjennom vårt nettverk av over 3500 IT-profesjonelle. Vi er en one-stop-shop for IT-kompetanse og løser både konsulent- og rekrutteringsbehov. Vi leverer seniorkonsulenter […]

People & Organisation

Vi bistår eiere, styre eller ledelsen i små og mellomstore virksomheter med å sette organisasjonen i stand til gjennomføre strategien gjennom kompetanse, mennesker, system, struktur, adferd og kultur, og innfri kundenes forventninger og skape bærekraftige verdier for eiere og andre interessenter (trippel bunnlinje).

PwC

I vårt kompetansehus jobber teknologer, økonomer, tjenestedesignere, ingeniører, samfunnsvitere, advokater og organisasjonspsykologer sammen for å løse kundens utfordringer. Sammen hjelper vi offentlige og private virksomheter med omstilling, nyskaping, og fremtidens arbeidsplasser, hver eneste dag.

I vårt kompetansehus jobber teknologer, økonomer, tjenestedesignere, ingeniører, samfunnsvitere, advokater og organisasjonspsykologer sammen for å løse kundens utfordringer. Sammen hjelper vi offentlige og private virksomheter med omstilling, nyskaping, og fremtidens arbeidsplasser, hver eneste dag.

Experis

Experis er et ledende norsk IT-konsulentselskap med mer enn 700 konsulenter og partnere.

Experis er et ledende norsk IT-konsulentselskap med mer enn 700 konsulenter og partnere.

The Assessment Company

Med grundig innsiktsarbeid og forskning i ryggen, bidrar vi til å avdekke behovene din virksomhet vil få i tiden framover. Med PEOPLE LAB.™, som i dag er et av våre viktigste verktøy på tvers av tjenesteområdene vi leverer. En treningsarena for næringslivet, ofte med caseoppgaver og filmopptak som utgangspunkt. I PEOPLE LAB.™ setter vi mennesker i sentrum.

Med grundig innsiktsarbeid og forskning i ryggen, bidrar vi til å avdekke behovene din virksomhet vil få i tiden framover. Med PEOPLE LAB.™, som i dag er et av våre viktigste verktøy på tvers av tjenesteområdene vi leverer. En treningsarena for næringslivet, ofte med caseoppgaver og filmopptak som utgangspunkt. I PEOPLE LAB.™ setter vi mennesker i sentrum.

Dfind Consulting

Vi er en mangfoldig gjeng med flinke mennesker som består av systemutviklere, prosjektledere, arkitekter og designere. Vi hjelper både private og offentlige virksomheter med digital fornying, innovasjon, bedre brukeropplevelser og gevinstrealisering. På den måten skaper vi viktige ringvirkninger som hjelper folk og samfunn. Du finner oss i Drammen, Stavanger, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Oslo.  

Sopra Steria

Sopra Steria er et ledende internasjonalt konsulentselskap med en av markedets mest omfattende tjenesteporteføljer innen digitalisering.

Sopra Steria er et ledende internasjonalt konsulentselskap med en av markedets mest omfattende tjenesteporteføljer innen digitalisering.

1 2 3 26