LV_LISTING Archive HOME

Erus

Vi er seniorkonsulenter som bistår med systemutvikling, arkitektur og metodikk. Våre konsulenter hjelper deg med å sette teknologisk retning, modernisere eksisterende systemer og utvikle nye systemer. Vi har spesialister innen backend- og frontendutvikling, mikrotjenestearkitektur og domene-drevet design.

Gritera

Gritera er et drømmehjem for de beste rådgiverne. Vi tror virksomheter vil lykkes bedre med å oppnå sine mål ved å få råd og hjelp fra de beste og mest dedikerte konsulentene. 

Gritera er et drømmehjem for de beste rådgiverne. Vi tror virksomheter vil lykkes bedre med å oppnå sine mål ved å få råd og hjelp fra de beste og mest dedikerte konsulentene. 

Proventus

Proventus er et norsk IT-selskap i vekst. Vi leverer både konsulenttjenester og brukervennlige digitale løsninger for offentlig sektor og næringsliv.

Proventus er et norsk IT-selskap i vekst. Vi leverer både konsulenttjenester og brukervennlige digitale løsninger for offentlig sektor og næringsliv.

Witted Megacorp AS

Witted Megacorp er et nordisk IT-konsulentselskap som er spesialister på å bygge og utvikle virksomheters digitale kompetanse. Evnen til å utvikle og bygge programvare handler om mennesker og vi finner kompetansen du trenger gjennom vårt nettverk av over 3500 IT-profesjonelle. Vi er en one-stop-shop for IT-kompetanse og løser både konsulent- og rekrutteringsbehov. Vi leverer seniorkonsulenter […]

People & Organisation

Vi bistår eiere, styre eller ledelsen i små og mellomstore virksomheter med å sette organisasjonen i stand til gjennomføre strategien gjennom kompetanse, mennesker, system, struktur, adferd og kultur, og innfri kundenes forventninger og skape bærekraftige verdier for eiere og andre interessenter (trippel bunnlinje).

PwC

I vårt kompetansehus jobber teknologer, økonomer, tjenestedesignere, ingeniører, samfunnsvitere, advokater og organisasjonspsykologer sammen for å løse kundens utfordringer. Sammen hjelper vi offentlige og private virksomheter med omstilling, nyskaping, og fremtidens arbeidsplasser, hver eneste dag.

I vårt kompetansehus jobber teknologer, økonomer, tjenestedesignere, ingeniører, samfunnsvitere, advokater og organisasjonspsykologer sammen for å løse kundens utfordringer. Sammen hjelper vi offentlige og private virksomheter med omstilling, nyskaping, og fremtidens arbeidsplasser, hver eneste dag.

Experis

Experis er et ledende norsk IT-konsulentselskap med mer enn 700 konsulenter og partnere.

Experis er et ledende norsk IT-konsulentselskap med mer enn 700 konsulenter og partnere.

1 2 3 27