Disse prosjektene fikk innovasjonstøtte

DIP har delt ut 7,5 millioner kroner til å støtte den kritiske idéutviklingsfasen i 16 norske innovasjonsprosjekter.

Innovasjonsstøtte til interaktiv TV, helsedatabase og digitaliserte bysykler:

Lyse vil bruke TV-en til interaktiv kommunikasjon med eldre som bor hjemme. Urban vil optimalisere sine digitaliserte bysykler. PubGene vil gjøre sin omfattende medisinske database mer tilgjengelig for helsepersonell. Nå får de tre selskapene nærmere 1,3 millioner kroner i innovasjonsmidler til idéutvikling.

I løpet av fjorårssesongen var bysyklene i Oslo ute på til sammen nesten 2,2 millioner turer, og bruken er mer enn doblet etter lansering av den nye tjenesten i 2016. Imidlertid hender det at kundene kommer til tomme stativer, eller at stativet er fullt når sykkelen skal parkeres. Urban Infrastructure Partner, som drifter bysyklene i Oslo, har fått 520 000 kroner i innovasjonsstøtte for å undersøke hvordan ordningen kan optimaliseres for best mulig opplevd tilgjengelighet.

– Både antall sykler og stativer skal økes betydelig i 2017, og i den forbindelse er det viktig å tenke skalering. I første fase helautomatiserte vi bysykkelanlegget, bygget en digital plattform og flyttet registrering og betjening av abonnement over på mobil. Nå skal vi i gang med et stort innovasjonsprosjekt for å gi brukerne en best mulig opplevelse av tjenesten og sikre optimal balanse mellom kollektiv effektivitet og individuelle behov, sier Liisa Andersson, som har ansvar for operasjonell drift i Urban Infrastructure Partner.

 

Helseoppfølging via TV

Stadig flere eldre betyr færre pleiere per pasient. For at regnestykket skal gå opp er det nødvendig at flere eldre bor hjemme lenger. Lyse har fått 160 000 kroner i innovasjonsstøtte til et idéutviklingsprosjekt for å utforske hvordan TV-en kan brukes til helseoppfølging i hjemmet.

– Å bruke en smarttelefon eller et nettbrett er ikke nødvendigvis en enkel sak for eldre mennesker med funksjonsnedsettelser eller dårlig finmotorikk. Dessuten kan terskelen for bruk av slik teknologi være høy. De fleste har en TV, men den brukes i liten grad til interaktive tjenester. Vi ønsker å se nærmere på hvordan TV-en kan brukes til dette formålet, sier Andrea Marie Stangeland, designer og innovasjonstrainee i Lyse.

 

Vil ha flere databasebrukere

PubGene har utviklet søketeknologi og bygget opp en database – coremine.com – som analyserer sammenhenger mellom mer enn fire millioner ulike medisinske og helserelaterte termer. Hittil har brukerne stort sett jobbet i kreftklinikker og farmasøytiske bedrifter, og nå ønsker PubGene et bredere nedslagsfelt.

– Målet med prosjektet er å utvikle nye konsepter og tjenester som gjør databasen mer tilgjengelig for flere brukergrupper. I idéfasen vi nå er inne i ønsker vi blant annet å utforske de utfordringer som møter helsepersonell, pasienter og pårørende knyttet til en kreftdiagnose, sier Jorun Ruud, som leder prosjektet på vegne av PubGene. Prosjektet skal gjennomføres med designbyrået Halogen, og har fått 580 000 kroner i støtte.

 

Gir 7,5 millioner til idéutvikling

Dette er åttende gang det deles ut midler gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP). Pengene skal brukes til å prøve ut helt nye innovasjonsverktøy som bygger på systematiske brukerstudier og designmetodikk.

Ifølge Anne E. Bull, rådgiver ved Norsk design- og arkitektursenter (DOGA), gir årets utvalgte prosjekter et godt øyeblikksbilde av det som skjer på innovasjonssiden i norsk næringsliv akkurat nå.

– Målet er å øke konkurransekraften i norsk næringsliv gjennom å utvikle nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer. I år har vi valgt ut en rekke spennende prosjekter innen blant annet bærekraft, velferdsteknologi, forretningsutvikling og havbruk, sier hun.

DIP-programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Siden 2009 er det blitt delt ut om lag 56 millioner kroner til 134 prosjekter.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply