Mot Konsulentprisen 2022

view from mountain Floyen

Konsulentguiden og Virke arrangerer Konsulentdagen i juni 2022.
Nominer inn ditt selskap her:

Nominasjon Konsulentprisen 2022

Tilbakeblikk på fjorårets Konsulentpriser:

Årets prosjekt / Oppdrag 2020 – EY

Vestlandsscenarioer 2020

Vestland Fylkeskommune utlyste i juli 2020 et oppdrag for å få utarbeidet scenarier for næringslivet i fylket. De ønsket en horisont på 1-3 år (Covid-effekter), på 4-7 år og 15-30 års sikt for hele regionen – både for verdiskaping, sysselsetting og fremtidig kompetansebehov.

Prosjektet Vestlandscenarioer 2020 handlet om å fåfrem et felles kunnskapsgrunnlag og et veikart for hvordan Vestland kan utvikles til Norges fremste region innen bærekraftig, grønn omstilling og næringsutvikling.

EY identifiserte 9 verdikjeder og 24 forretningsmuligheter som ved realisering kan resultere i økt verdiskapning på 26 milliarder og mange tusen nye arbeidsplasser. Noen av de sentrale verdikjedene er hydrogen, havvind, CCS (carbon capture and storage), mineralutvinning på havbunnen og CCU (carbon capture and utilization).

 

Årets selskap 2020: IBM Norge

På bakgrunn av Konsulent guidens rapport: IT-Trender 2021. Les mer om rapporten her: https://www.konsulentguiden.no/management/bestill-rapport/

Juryen vektla spesielt 4 områder i undersøkelsen:

  • Konsulentenes faglige kompetanse
  • Tjenestenes bidrag til å løse kundens utfordringer
  • Kompetanseoverføring til kunde
  • Konsulentselskapets evne til å levere i henhold til fastsatte mål

Administrerende Direktør, Hans Henrik Merckoll:

–Vi er takknemlige og stolte for å ha blitt kåret til Årets Konsulentselskap. Vi har jobbet hard og målrettet med å forstå kundenes behov, avklare forventninger og lage løsninger på deres premisser ligger til grunn for tilliten de har vist oss.

 

IBMs faglige kompetanse og gjennomføringsevne er det respondentene i undersøkelsen var mest fornøyd med hos konsulentene.

 

Årets Ærespris 2020

Årets Leder og Ærespris: Her stilte Sverre Hurum fra Bouvet i en helt egen klasse. Fantastisk ledelse av selskapet gjennom fjoråret til tross for store utfordringer og en konsistent, langvarig verdiskapning for aksjonærer, kunder og medarbeidere over en lang årrekke.

About the author

Related Posts