Finalist til Årets prosjekt 2020: Mimiro

Endelig er vi i gang igjen og nå venter vi spent på Årets Prosjekter 2020 skal nomineres inn! Det beste prosjektet skal kåres på et digital event 28. januar. Prisutdelingen er et samarbeid mellom Hovedorganisasjonen Virke og Konsulentguiden.

 

Mimiro er et av prosjektene som kjemper om prisen Årets Prosjekt:

Bakgrunn for nominasjonen:
«Det er få, om noen land, som kan vise til noe lignende. Dette var også en av grunnene for at prosjektet i 2019 vant Landbrukets Innovasjonspris 2019. Vi mener prosjektet viser hvordan kunnskapsdeling, datadeling og samarbeid kan skape bærekraftige og samfunnsnyttige løsninger for fremtiden! Mimiro er et norsk, uavhengig teknologiselskap etablert av Tine og Felleskjøpet. Fokusområdet er samfunnsnyttige og bærekraftige løsninger for morgendagens matproduksjon, gjennom et smartere landbruk og digital innovasjon.

Med ny teknologi vil data fra fjøs og jorder automatisk bli hentet inn til en felles dataplattform som skal gi bedre beslutningsstøtte for bonden. Data som samles inn brukes blant annet i apper.

I løpet av 2019 og 2020 lanserte Mimiro nye apper til norske bønder med enklere registrering og innsikt til å kontinuerlig forbedre produksjonen. I dag lastes data automatisk inn i en skyløsning fra melkeroboter, fôringsautomater og aktivitetsmålere for helse og fruktbarhet.

I fremtiden vil data også bli hentet av sensorer rundt i fjøs og jorder.
Mimiro bygger også et digitalt økosystem for landbruket, eksterne leverandører, forskere og rådgivere. Tanken er at bonden eier sin egne data, men at eksterne aktører kan få anonymiserte data de kan bruke til å optimalisere landbruket med slik at det kommer bonden til nytte. For å bygge robuste og skalerbare løsninger for fremtidens bonde, ser Mimiro etter muligheter til å utnytte standardkomponenter fra skybaserte tjenester på områder som tingenes internett, sikkerhet og maskinlæring.

Mimiro har som mål å bygge den mest fleksible, kostnadseffektive og fremtidsrettede løsningen. Hovedoppgaven nå er å etablere styringsprinsipper, etablere teknologiplattform og infrastruktur, og sette opp prosesser for innsikt, innovasjon og DevOps.
Mimiro skal utvikle digitale løsninger for en mer effektiv og miljøvennlig matproduksjon. Mimiros digitale løsninger har potensiale til å gjøre norsk landbruk mer klimavennlig og bærekraftig. En frisk ku som spiser riktig mengde fôr av høy kvalitet, vil også produsere mer kjøtt og melk. Det gir også lavere klimagassutslipp.»
Les mer www.mimiro.no og https://www.soprasteria.no/footer/nyheter/details/digitalisering-i-fjoset

 

About the author

Related Posts