Finalist til Årets Prosjekt 2020: Autosys

Tonje Sandberg, adm. Direktør i Accenture. Foto: Ilja Hendel.

Statens vegvesens Autosys-prosjekt hvor Accenture har spilt en sentral rolle med å lage et digitalt kjøretøyregister er et prosjekt med stor samfunns-nytte og et av Norges største offentlige IT-prosjekter.

 

 

Prosjektet har løftet Statens Vegvesen inn i en digital fremtid som gjør hverdagen enklere for kjøretøyforhandlere, trafikkstasjoner og private bileiere.

Ikke lenge etter at pandemien brøt ut og Norge stengte ned, ble prosjektets største milepel levert og 40 år gammel teknologi pensjonert.

I dag går registrering av nye og bruktimporterte kjøretøy sømløst, og eierskifter signeres og godkjennes elektronisk, og i tillegg kan myndighetene enkelt gjøre oppslag for å sikre at kjøretøy er i forsvarlig stand, forsikret og at alle avgifter er betalt.

Det nye kjøretøyregisteret skal i følge Statens Vegvesen samlet utgjøre 6,1 milliarder kroner i samfunnsøkonomiske gevinster. Beregninger gjelder fra ferdigstillelse og 15 år fram i tid.

I januar i år ble prosjektet tildelt Bedre stat-prisen 2020. Accenture har vært med som leverandør på prosjektet siden 2016.

About the author

Related Posts