Årets leder ble Arne Mjøs i Itera – Konsulentprisen 2022

Arne Mjøs er Årets leder. Fra venstre: Marte Stokstad, Arne Mjøs, Svein Stavelin og Tale Skjølsvik.

Under Virkekonferansen Virke Arena, fikk konsulentbransjen hedret sine beste.

Om Årets Konsulentleder Arne Mjøs i Itera sier juryen:
Den 24 februar i år gikk Russland og Vladimir Putin til et uprovosert angrep på Ukraina. Flere norske selskaper har egne kontorer og ikke minst ansatte som ble sterkt berørt av dette. Årets leder har vært opptatt av å forstå situasjonen til de ansatte og deres familier i dette etterhvert krigsherjede landet. Rett før påske dro han derfor ned til Ukraina for selv å oppleve og kanskje forstå hvordan forholdene var for deres 300 ansatte.

Årets leder har vært tech-grunder siden han etablerte Objectware i 1995 som igjen utgjorde kjernen av Itera ved oppkjøpet i 1998. Itera ble etterhvert børsnotert, årets leder er fremdeles største enkeltaksjonær og aksjen har god utvikling. Under årets leders solide operative ledelse har Itera hatt sterk vekst og god lønnsomhet i en årrekke og har nå mer enn 650 ansatte i 7 land i Europa.

Konsernsjef Arne Mjøs i Itera har vist stort mot og inspirerende lederskap i snart 23 år og er valgt til årets leder 2022.

Arne Mjøs er Årets leder. Fra venstre: Marte Stokstad, Arne Mjøs, Svein Stavelin og Tale Skjølsvik.

About the author

Related Posts