Mer produktive med hjemmekontor?

40 prosent av norske arbeidstagere foretrekker hjemmekontor, viser ny undersøkelse. Årsaken er reisetid og forbedret balanse mellom jobb og fritid.

En undersøkelse Epson har gjennomført viser at vi ønsker å jobbe mer hjemmefra fordi det øker produktiviteten, trivselen og kutter reisetid. Halvparten av norske kontoransatte mener hele tre dager hjemmekontor per uke gir optimal produktivitet. Likevel er det mange arbeidsgivere som ikke støtter hjemmekontor eller tilrettelegger for nødvendig teknologi.

Epson har foretatt en stor undersøkelse blant 2400 kontoransatte i virksomheter med 10-250 ansatte i EMEA-landene, inklusiv Norge. Respondentene er spurt om temaer som utskriftsvaner og -sikkerhet, utnyttelse av teknologi og arbeidstrender.

Ser mange fordeler med hjemmekontor

I Norge foretrekker hele 40 prosent hjemmekontor for å slippe reisetid – mot bare 24 prosent internasjonalt. Dessuten mener 34 prosent av de kontoransatte i Norge at arbeid hjemmefra forbedrer balansen mellom arbeid og fritid, en nøkkelfaktor for å holde på ansatte.

Men det er ikke bare livsbalansen som forbedres med fleksibelt arbeidssted, men også muligheten til å få mer jobb gjort. 35 prosent sier det er enklere å konsentrere seg om en bestemt oppgave hjemme. Hele 48 prosent av de spurte i Norge mener så mange som tre dager hjemmekontor per uke ville vært ideelt for produktiviteten.

Mange støtter ikke hjemmekontor eller nødvendig teknologi

Undersøkelsen viser at mange nordmenn jobber hjemmefra regelmessig – og en del lite eller aldri. 37 prosent oppgir 1-2 dager per uke, 20 prosent noen få ganger i måneden og 7 prosent aldri. Men selv om mange arbeidsgivere åpner for fleksibelt arbeidssted, er en stor andel mer forbeholdne.

I Norge svarer 40 prosent at arbeidsgiver tillater hjemmekontor til en viss grad, men at det ikke støttes aktivt. 33 prosent oppgir at arbeidsgiver ikke tillater hjemmekontor, mot 24 prosent internasjonalt. Bare 24 prosent av de spurte i Norge oppgir at arbeidsgiver legger til rette for hjemmekontor gjennom møte- og samhandlingsteknologi.

Fordeler for ansatte, virksomheter og samfunnet

– Virksomheter uten behov for at medarbeiderne er tilstede hele tiden bør åpne for mer fleksibilitet. Hjemmekontor kan gi økt trivsel og følelse av bedre balanse mellom jobb og fritid, og ikke minst styrket konkurransekraft i form av økt produktivitet, sier Tor Arne Moe i Epson Norge.

– Mulighet for hjemmekontor har også en betydelig samfunnsmessig gevinst, sier Moe.


Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført på Internett av Coleman Parks fra oktober 2016 til januar 2017.
Publikumsprofil: Små og mellomstore bedrifter (10–250 ansatte).
2 400 intervjuer totalt – kontoransatte i Tsjekkia, Slovakia, Polen, Ungarn, Romania, Belgia, Danmark, Finland, Nederland

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply