– Viktig å forstå konsekvensene av endringene

–Det viktigste for en leder av et konsulentselskap i dag, er å forstå konsekvensen av endringene i reglene om innleie av midlertidig arbeidskraft, sier avtroppende konserntjener i Miles, Tom Georg Olsen

 

–Det er svært viktig for dagens ledere av konsulentselskap å forstå konsekvensene av endringene i forskrift om innleie fra bemanningsforetak. Er man en produksjonsbedrift eller et bemanningsforetak? Dersom man leier ut minst 50 % av sine ansatte, er man per definisjon det siste, sier Tom Georg Olsen som etter 18 år som gründer og konserntjener i Miles har valgt å gi seg.

–Innleie fra bemanningsforetak er tillatt uavhengig av vilkårene i arbeidsmiljøloven §14-12 når det gjelder: «Innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt.». For øyeblikket erfarer jeg en usikkerhet både på innleier- og utleiersiden med hensyn til definisjonen av både «spesialkompetanse» og «klart avgrenset prosjekt». De neste månedene vil forhåpentligvis hjelpe aktørene til en bedre forståelse og dermed bedre tilpasning til endringene i forskriften,  sier Olsen.

Miles er et spesielt og litt annerledes IT-selskap som har lyktes med å bygge en sterk kultur hvor visjonen er å være en arbeidsplass hvor verdiene faglig autoritet og varme gjennomsyrer kulturen. Camilla Amundsen er ansatt som ny «konserntjener» med tiltredelse 1.mai. Tom Georg Olsen skal fortsette som eier i selskapet, men skal i større grad fokusere på egne investeringer, styreverv, interimledelse og foredragsvirksomhet.

 

Konsulentguiden har snakket med Tom Georg Olsen om de viktigste utviklingstrekkene i konsulentbransjen, slik han ser det:

 

Hva er de viktigste utviklingstrekkene du har sett i bransjen i de årene du har ledet selskapet ?

 

–Det har vært en stadig økende konkurranse om de dyktigste konsulentene. Konkurransen har alltid vært stor innenfor bransjen, men nå konkurrerer vi også mot våre egne kunder og det offentlige om talentene. Det er fremdeles bedre lønninger i konsulentbransjen, men først og fremst må vi være konkurransedyktig på arbeidsmiljø og faglig utvikling. Der har nok bransjen fremdeles et fortrinn.

 

Hvordan har overgangen vært – fra gründertilværelsen, til å være leder av at større konsulentselskap innen IT ?

 

–Jeg føler egentlig at gründertilværelsen aldri begynte eller aldri sluttet, avhengig av hvordan man ser på det. Vi tjente penger fra dag 1 og har beholdt vårt DNA til tross for at vi har gått fra 0 i 2005 til at vi i år omsetter for over 440 millioner. I 2021 fikk vi inn et PE-selskap som 60 % eier. For meg, som tidligere var både styreleder og konserntjener, var det naturligvis en endring. For organisasjonen for øvrig har det knapt vært merkbart. Eieren vi valgte, Equip Capital, har latt oss få lov til å drive Miles videre som et annerledes selskap og har respektert vårt DNA. Selvsagt er de avhengig av at vi vokser for at de skal få avkastning på sin investering, men uten at dette skal gå på bekostning av kvalitet. Rekrutteringsprosessen vår er mer eller mindre uendret siden vi etablerte oss.

 

Hva mener du er de viktigste lederegenskapene for å lede et større konsulentselskap innen IT i dag ?

 

–Selv om vi er i teknologibransjen, må vi aldri glemme at det handler om mennesker. Det å forstå hvordan man best tiltrekker og beholder dyktige fagfolk, er essensielt for å lykkes som leder. Dette innebærer blant annet å legge til rette for at de ansatte får anledning til å utvikle seg faglig og personlig. Det å lede et større konsulentselskap krever også at man har kommersiell teft, slik at man klarer å manøvrere i et til dels uforutsigbart landskap. Dette gjelder nok uavhengig av bransje.

 

.

About the author

Related Posts