Velger Sopra Steria som digitaliseringspartner

Statens vegvesen og Sopra Steria skal jobbe sammen de neste fire til åtte årene. Her representert ved Lars Kalfoss, direktør for IT i Statens vegvesen, og Ann-Kristin Skarbøvig, direktør for samferdsel og transport i Sopra Steria. Foto: Sopra Steria

Statens vegvesen vil bli smidigere, mer effektive og levere bedre tjenester til bilister og næringslivet. Derfor har de valgt Sopra Steria til å bistå i deres videre digitaliseringsreise.

Billedtekst: Statens vegvesen og Sopra Steria skal jobbe sammen de neste fire til åtte årene. Her representert ved Lars Kalfoss, direktør for IT i Statens vegvesen, og Ann-Kristin Skarbøvig, direktør for samferdsel og transport i Sopra Steria. Foto: Sopra Steria

– Innenfor fagområdet trafikant og kjøretøy, har Statens vegvesen som mål å digitalisere alt som kan digitaliseres. Slik oppnår vi mer for pengene, og en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og etaten, sier Lars Kalfoss, IT-direktør i Statens vegvesen.

Nå har de valgt partneren som skal bistå dem på veien. Sopra Steria og Statens vegvesen har signert en fire til åtte år lang avtale om digitalisering. Gjennom denne avtalen skal vegvesenet sikre seg tilgang til kompetanse og fleksibel kapasitet som skal bistå i produktutviklingen av løsningene innenfor trafikant- og kjøretøyområdet, utvikling av nettsider og digitale tjenester, som i dag er en stor del av Statens vegvesens eksterne selvbetjeningsløsninger.

– Vi ønsker styrt og effektiv bruk av leverandørmarkedet for å sikre kvalitet og høyt tempo i digitaliseringen av Statens vegvesen, sier Kalfoss.

Mange av tjenestene innenfor trafikant og kjøretøy kan digitaliseres og ambisjonene er høye for ytterligere digitalisering.

Daglige leveranser

Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria, sier at Statens vegvesen lenge har fokusert på å levere raskere tjenester til sine kunder:

– De har vektlagt at de ønsker seg en strategisk samarbeidspartner med lang erfaring fra smidige arbeidsmåter, tverrfunksjonelle team og kontinuerlige leveranser. Sopra Steria har de siste åtte årene hatt leveranser innenfor trafikant-porteføljen til vegvesenet og har hatt en vesentlig rolle i å gå fra produksjonssettinger to ganger i året til daglige leveranser av ny funksjonalitet. I dette arbeidet ligger også løpende kvalitetsforbedringer innen arkitektur og transformasjon til skyplattform, sier han.

Rusti presiserer at avtalen er svært viktig for Sopra Steria.

– Vårt mantra er å spille Statens vegvesen gode gjennom samarbeid og teamtankegang. Vi utfordrer dem også gjennom proaktive forslag til forbedringer, som forslag til organisering av produktområdene, samhandling og teamsammensetting. Vi har som vårt hovedmål å levere mer for pengene gjennom løpende evaluering og forbedring av prosjektet, sier Rusti.

About the author

Related Posts