Vekst i Tieto

Tieto opplever god lønnsomhet i første kvartal. I Norge økte selskapet den organiske omsetningen med 3 prosent, drevet av programvareløsninger samt teknologitjenester og modernisering. Dette kommer frem i kvartalsrapporten som er publisert av Tieto torsdag 25. april 2019. 

Tieto økte omsetningen i lokal valuta med 2 prosent i første kvartal 2019.Justert driftsresultatet (EBIT), eksklusive ekstraordinære poster, ble EUR 40.9 (37.9) millioner euro i kvartalet, tilsvarende 10.0 (9.3) prosent.

–  Vi er fornøyd med å starte året med et sterkt kvartal hvor vi opplever en positiv utvikling på de fleste forretningsområdene. Blant annet leverer tjenesteområdene over 10% justert driftsmargin. Resultatene på flere satsingsområder akselererte i kvartalet. Product Development Services leverte gode resultater med 12% vekst. Digitale kundeopplevelser (Customer Experience Management) vokste over 30% og inntektene til datadrevne virksomheter mer enn doblet seg i kvartalet, sier Kimmo Alkio, konsernsjef i Tieto.

– Den høye aktiviteten i det norske markedet fortsetter i første kvartal, med særlig høy vekst for Tieto i helse- og velferdssektoren drevet av kommunereformen. Også olje- og gassvirksomheten opplever sterk internasjonal vekst. Et godt eksempel på at den nye strategien vår er operativ er samarbeidet med Lyse som fortsetter å vokse og utvikle seg på nye tjenesteområder, sier Jon Alvar Øyasæter, fungerende country manager i Tieto Norge.

I februar lanserte selskapet en oppdatert strategi med mål om å fremme kundenes konkurranseevne, og gjenspeile endringene i kundenes behov. En endring fra raske og billige tjenester og produkter, til et økt behov for å drive innovasjon, utvikle nye forretningsmodeller og levere unike tjenester til sluttkunder. En mer fleksibel organisasjon, kombinert med en mer innovativ og datadrevet forretningsmodell vil være sentralt for å sikre både Tietos og kundenes konkurranseevne. Med sin nye strategi investerer Tieto i innovasjon og vekst og ønsker å øke sin markedsandel i Norden, med særlig fokus på Norge og Sverige.

– Med vår nye strategi og en mer fleksibel arbeidsmodell, fokuserer vi på å hjelpe kundene med deres digitale endringsagenda. I implementeringsfasen av den nye strategien, er kunden vårt hovedfokus. Med vår Open Source-kultur har vi et godt fundament for å fortsette å innovere og fornye, noe som vil hjelpe oss å støtte ansatte gjennom endringsprosessen. Livslang læring vil fortsette å være viktig både for ansattes personlige utvikling og selskapets suksess, sier Alkio.

Tieto har ansatt Thomas Nordås som Managing Partner i Norge og medlem av konsernets ledernettverk.Han begynner i stillingen 1. juni

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply