Topp 12 strategiske teknologitrender

Gartner forventer at disse 12 teknologitrendene vil fungere som drivere de neste tre til fem år: Her en kort oppsummering på hvilke trender som er identifisert og hvorfor de er viktigte.

Trend 1: Data Fabric
Data Fabric handler om en fleksibel integrasjon av datakilder på tvers av plattformer og brukere, og gjør data tilgjengelig overalt hvor det trengs, uansett hvor dataene er.
Data Facric kan bruke analyser til å lære og aktivt anbefale hvor data bør brukes og endres. Dette kan redusere databehandlingsarbeidet med opptil 70 %.

Trend 2: Cybersecurity Mesh
Cybersecurity mesh er en fleksibel, komponerbar arkitektur som integrerer vidt distribuerte og ulike sikkerhetstjenester.
Cybersecurity mesh gjør det mulig for frittstående sikkerhetsløsninger å jobbe sammen for å forbedre den generelle sikkerheten mens kontrollpunktene flyttes nærmere eiendelene de er designet for å beskytte. Den kan raskt og pålitelig verifisere identitet, kontekst og overholdelse av retningslinjer på tvers av sky- og ikke-skymiljøer.

• Trend 3: Privacy-Enhancing Computation
Personvernforbedrende databehandling sikrer behandling av personopplysninger i usikre miljøer – noe som blir stadig mer kritisk på grunn av personvern- og databeskyttelseslover samt økende forbrukerbekymringer.
Personvernforbedrende beregninger bruker en rekke teknikker for personvernbeskyttelse for å tillate verdi å trekkes ut fra data samtidig som samsvarskravene oppfylles.

• Trend 4: Cloud-native plattformer
Cloud-native plattformer er teknologier som lar deg bygge nye applikasjonsarkitekturer som er spenstige, elastiske og smidige – slik at du kan reagere på raske digitale endringer.
Skybaserte plattformer forbedrer den tradisjonelle tilnærmingen til skyen, som ikke klarer å dra nytte av fordelene med skyen og legger til kompleksitet i vedlikeholdet.

Trend 5: Komponerbare applikasjoner
Komponerbare applikasjoner er bygget fra forretningssentriske modulære komponenter.
Komponerbare applikasjoner gjør det enklere å bruke og gjenbruke kode, akselererer tiden til markedet for nye programvareløsninger og frigjør verdier.

Trend 6: Decision Intelligence
Beslutningsintelligens er en praktisk tilnærming for å forbedre organisatorisk beslutningstaking. Den modellerer hver beslutning som et sett med prosesser, og bruker intelligens og analyser for å informere, lære av og avgrense beslutninger.
Beslutningsintelligens kan støtte og forbedre menneskelig beslutningstaking og, potensielt, automatisere den ved bruk av utvidede analyser, simuleringer og AI.

Trend 7: Hyperautomatisering
Hyperautomatisering er en disiplinert, forretningsdrevet tilnærming for raskt å identifisere, behandle og automatisere så mange forretnings- og IT-prosesser som mulig.
Hyperautomatisering muliggjør skalerbarhet, ekstern drift og utvikling av nye forretningsmodeller

Trend 8: AI Engineering
AI-teknikk automatiserer oppdateringer av data, modeller og applikasjoner for å strømlinjeforme AI-levering.
Kombinert med sterk AI-styring, vil AI-teknikk operasjonalisere leveringen av AI for å sikre dens pågående forretningsverdi.

Trend 9: Distributed Enterprises
Distributed Enterprises reflekterer en digital forretningsmodell for å forbedre ansattes opplevelser, digitalisere forbruker- og partnerkontaktpunkter og bygge ut produktopplevelser.
Distribuerte bedrifter tjener bedre behovene til eksterne ansatte og forbrukere, som øker etterspørselen etter virtuelle tjenester og hybride arbeidsplasser.

Trend 10: Total opplevelse
Totalopplevelse er en forretningsstrategi som integrerer medarbeideropplevelse, kundeopplevelse, brukeropplevelse og multierfaring på tvers av flere kontaktpunkter for å akselerere vekst.
Totalerfaring kan gi større kunde- og ansattetillit, tilfredshet, lojalitet og påvirkningsarbeid gjennom helhetlig styring av opplevelser.

Trend 11: Autonome systemer
Autonome systemer er selvadministrerte fysiske eller programvaresystemer som lærer av sine miljøer og dynamisk modifiserer sine egne algoritmer i sanntid for å optimalisere oppførselen i komplekse økosystemer.
Autonome systemer skaper et smidig sett med teknologiegenskaper som er i stand til å støtte nye krav og situasjoner, optimalisere ytelsen og forsvare seg mot angrep uten menneskelig innblanding.

• Trend 12: Generativ AI
Generativ AI lærer om artefakter fra data, og genererer innovative nye kreasjoner som ligner på originalen, men gjentar det ikke.
Generativ AI har potensialet til å skape nye former for kreativt innhold, som video, og akselerere FoU-sykluser på felt som spenner fra medisin til produktskaping.

Kilde: Gartner.com

About the author

Related Posts