Svak vekst i Evry

EVRY rapporterer et andre kvartal i 2019 med vekst innen konsulent- og applikasjonstjenester,

EVRY rapporterer et andre kvartal i 2019 med vekst innen konsulent- og applikasjonstjenester, som støtter selskapets strategiske retning
EVRY rapporterer driftsinntekter for andre kvartal på 3 178 millioner kroner i 2019, sammenlignet med 3 286 millioner kroner i andre kvartal 2018. Driftsinntektene for årets første halvår var på 6 507 millioner kroner, som er en økning fra 6 494 millioner kroner for samme periode i fjor. Justert for valutaeffekter og oppkjøp, var den organiske veksten 0,1 % i første halvår 2019, sammenlignet med første halvår av 2018. Financial Services rapporterte en positiv organisk vekst i andre kvartal, mens de andre forretningsområdene var berørt av sesongsvingninger.

Justert for valutaeffekter og oppkjøp var den organiske veksten** på -3,4 % i andre kvartal 2019. Den negative veksten skyldtes i hovedsak lavere inntekter innen såkalte fulfilment-tjenester. Dette er i henhold til selskapets strategi med fokus på en tjenesteportefølje med høyere marginer.
Rapportert EBITA* i andre kvartal 2019 var på 354 millioner kroner, sammenlignet med 374 millioner kroner i samme periode året før. EBITA*-marginen endte på 11,2 %, sammenlignet med 11,4 % i samme kvartal i fjor. Den reduserte marginen skyldes sesongsvingninger (to arbeidsdager mindre i andre kvartal) og fortsatt svake resultater i Sverige. Rapportert EBITA i første halvår 2019 var 686 millioner kroner, sammenlignet med 694 millioner kroner i første halvår 2018. EBITA-marginen endte på 10,5 % i første halvår av 2019, sammenlignet med 10,7 % i første halvår av 2018.
EVRY hadde en ordrereserve på 18,1 milliarder kroner ved utløpet av juni 2019, som følge av en sterk blanding av leveranser og salg også i årets andre kvartal.
Konsernsjef Per Hove kommenterer:
«I kvartalet kunngjorde vi en fusjon mellom EVRY og Tieto hvor vi sammen skal skape en ledende nordisk leverandør av digitale tjenester. Samtidig ser vi fortsatt god fremgang i Financial Services, drevet av etterspørsel innen alle geografiske- løsnings- og tjenesteområder. Etablerte banker og nye aktører innen finansteknologi, får konkurransefordeler ved å bruke vår neste generasjons kortbaserte og mobile betalingstjenester.
I dette kvartalet har vi gjennomført implementeringen av den nordiske konsulentorganisasjonen, som tillater oss å bedre kombinere kompetanse og ressurser på tvers av markeder. Slik kan vi håndtere den økende kompleksiteten i kundebehovene på en enda bedre måte.
I tillegg jobber vi stadig med å posisjonere oss innenfor dataøkonomi. Vi innfører nå datadrevne tjenester som et kraftfullt veksttiltak. For kundene våre vil dette bety økt mulighet for utvidelse av deres virksomhet, dypere forståelse og bedre anledning til å benytte seg av den voksende dataøkonomien.»
Vellykket lansering av EVRYs gjeldsregister
I løpet av årets andre kvartal ble Gjeldsregisteret AS lansert. Gjeldsregisteret AS er et norsk gjeldsinformasjonsforetak, som er heleid av EVRY. Det nye registeret gir finansieringsselskaper et nytt verktøy for å kunne vurdere privatpersoners gjeldskapasitet på en raskere og mer effektiv måte. Forbrukere vil også selv kunne sjekke hvor mye forbruksgjeld de har på Gjeldsregisterets hjemmeside (www.gjeldsregisteret.com). Slik blir det enklere for nordmenn å få oversikt over egen økonomisituasjon. Mer enn 150 finansieringsselskaper vil fremover bidra med informasjon om forbrukergjeld til Gjeldsregisteret.
Tieto og EVRY jobber sammen for å etablere et ledende nordisk selskap for digitale tjenester
18. juni 2019 kunngjorde Tieto og EVRY en fusjonsavtale om å opprette et av de mest konkurransedyktige selskapene for digitale tjenester og programvare i Norden. Med en samlet omsetning på rundt 30 milliarder kroner og 24 000 medarbeidere, vil det fusjonerte selskapet være godt posisjonert til å skape digitale fortrinn for virksomheter og samfunn i Norden.EVRY og Tieto er svært komplementære når det gjelder geografiske markeder, tjenesteportefølje og kunder.
Gjennomføring av fusjonen betinges av godkjenning fra de respektive ekstraordinære generalforsamlingene hos Tieto og EVRY, samt lovpålagte myndighetsgodkjenninger for selskapssammenslåinger.
Hovedpunkter:
Samlet omsetning på 3 178 millioner kroner i andre kvartal av 2019 (3 286 millioner kroner i andre kvartal av 2018)
Samlet omsetning på 6 507 millioner kroner i første halvdel av 2019 (6 494 millioner kroner i første halvdel av 2018)
Organisk vekst** på minus 3,4 % i andre kvartal av 2019 (7,5 % i andre kvartal av 2018)
Organisk vekst** på 0,1 % i første halvdel av 2019 (3,9 % i første halvdel av 2018)
EBITA* i andre kvartal av 2019 på 354 millioner kroner (374 millioner kroner i andre kvartal av 2018), som gir en EBITA*-margin på 11,2 % i andre kvartal av 2019 (11,4 % i andre kvartal av 2018)
EBITA* i første halvdel av 2019 på 686 millioner kroner (694 millioner kroner i første halvdel av 2018), som gir en EBITA*-margin på 10,5 % i første halvdel av 2019 (10,7 % i første halvdel av 2018)
Økt kontantkonvertering i første halvdel av 2019 på 85,7 %, en økning på 78,3 % fra første halvdel av 2018
EPS * i andre kvartal av 2019 på kr 0,56, på linje med andre kvartal i 2018
EPS * i første halvdel av 2019 på kr 1,06 (kr 1,09 i første halvdel av 2018)
Ordrereserve på 18,1 milliarder kroner per 30. juni 2019
Kontantkonvertering de siste tolv måneder (LTM) per 30. juni 2019 på 85,7 %, opp fra 78,3 % i andre kvartal i 2018.
*) Før andre inntekter og utgifter
**) Organisk vekst er definert som inntekter justert for effekter fra oppkjøp, salg og valutaeffekter

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply