Sterk vekst for innovative tjenester

Capgemini gruppen melder om 25 % vekst innenfor tjenester som Cloud Computing, Big data og Cybersecurity.

Konsernet opplevde en solid avkastning på organisk vekst (+ 3,4%), med en akselerasjon på slutten av året og med en betydelig forbedring i driftsmargin og sterk fri kontantstrøm. Dette ble oppnådd til tross for en vanskelig økonomisk situasjon på det kontinentale Europa. Vi har hatt drahjelp fra vår fremragende ytelse i Nord-Amerika hvor vi oppnådde en vekst på 8,5% (like-for-like) med den høyeste lønnsomheten i konsernet (12,6%

Inntektene fra våre mest innovative tjenester utgjorde 25% i 2014. Herunder tilbyr vi ikke kun Cloud Computing, Big data og digitale tjenester, men også tjenester innen Cybersecurity.

Ordreboken vokste med 13% i forhold til 2013 og består av en rekke store kontrakter (over € 50 millioner) med ledende globale virksomheter.

Capgemini gruppen hadde en omsetning på € 10 573 millioner kroner i 2014, opp 3,4% like-for-like sammenlignet med 2013 (dvs. ved konstant konsernstruktur og valutakurser). Justert for valutaeffekter og kjøp av det franske selskapet Euriware, steg inntektene med 4,8% sammenlignet med 2013. Selskapet hadde en organisk vekst på hele 5,5% i fjerde kvartal.

2014 NØKKELTALL

I miljoner Euro 2013 2014 % vekst
Omsetning 10,092 10,573 4,8
Driftsmargin 857 970 13,2
Driftsresultat 720 853 18,5
Nettoresultat 442 580 31
Netto kontanter og kontantekvivalenter 678 1,218
  1. desember 2014, var det totalt  143 643 antall ansatte i Capgemini gruppen. Dette er en økning fra 131 430 ansatte ved utgangen av 2013. Antall offshoreansatte utgjorde 67 404 (inkludert 56006 i India).

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply