– Skattefunn-ordningen blir mindre attraktiv

Forslagene regjeringen la frem 7. oktober, er ment å forenkle ordningen og bidra til å redusere misbruk av Skattefunn-ordningen. Deloitte-advokater mener imidlertid disse forenklingene gjør ordningen mindre attraktiv.

Regjeringen foreslår innføring av én felles fradragsprosent på 19 prosent for SMBer og store bedrifter, det maksimale fradragsgrunnlaget reduseres fra 50 millioner per skattepliktig til 25 millioner per skattepliktig – en økning i maksimal timesats fra 600 kr/timen til 700 kr/timen – og det foreslås at tilsvarende maksimale timesats innføres ved kjøp av FoU-tjenester fra nærstående, forteller Mette Lundal, Skattefunn-ansvarlig i Deloitte Advokatfirma.

– Fint at timesatsen økes, men det går på bekostning av andre anbefalinger

– Det er fint at timesatsen øker fra 600 kr/timen til 700 kr/timen, det er i tråd med det Deloitte uttalte i vårt høringssvar, men det kommer på bekostning av andre anbefalinger. Totalt sett mener vi at Skattefunn-ordningen blir mindre attraktiv med de endringene som ble lagt frem i dag, sier Lundal.

For å redusere misbruk av Skattefunn-ordningen, foreslår departementet å innføre en geografisk begrensning av FoU-kostnadene slik at kun kostnader ved kjøp av FoU-tjenester fra foretak innenfor EØS eller land Norge har inngått skatteavtale med skal kunne inngå i fradragsgrunnlaget.

Videre foreslås det å innføre et lovfestet krav til at timelister skal signeres samt at prosjektregnskap fra nærstående skal fremlegges.

– Helhetlig må forslagene antas å gjøre ordningen mindre attraktiv fra et bedriftsperspektiv da fordelene ved ordningen blir redusert mens kravene til dokumentasjon øker hvilket er ventet å medføre en administrativ byrde for selskapene, forklarer Lundal.

Andre nyheter

Trenger ikke ta hensyn til hard Brexit ut året

Det har vært stor usikkerhet rundt Brexit, men nå har Finansdepartementet varslet at det vurderes å innføre en ensidig overgangsperiode ut 2019 for å sikre at nær alle skatteregler med EØS-kriterier får tilsvarende anvendelse overfor Storbritannia ut året. Dette sikrer at samme regler gjelder for hele inntektsåret, også for den korte perioden av inntektsåret 2019 hvor Storbritannia er et tredjeland.

Kildeskatt på renter og royalties

Finansdepartementet varslet allerede i fjor om at regler om kildeskatt på renter og royalties ville komme på høring i 2018. Dette har blitt utsatt. Det fremgår nå av Statsbudsjettet at departementet vil sende ut lovfo

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply